Innenriks

Svensketogene starter igjen

Togselskapet SJ vil igjen begynne å trafikkere strekningen Stockholm-Oslo fra søndag 12. desember, etter en pause på 21 måneder på grunn av koronapandemien.

Slike hurtigtog blir å se på strekningen Stockholm-Oslo om drøyt to måneder.

I begynnelsen av september fortalte forretningssjef Sverre Sletten i SJ til Dagsavisen, at togselskapet var utålmodig etter å komme i gang med avgangene mellom Stockholm og Oslo igjen. Bekreftelsen på at de kunne gjøre dette, kom Solberg-regjeringen med 1. oktober. Da ble det varslet at grensekryssende togavganger via alle de fire aktuelle grenseovergangene for jernbanen, kunne gjenopptas fra 6. oktober.

To daglige avganger

Når det likevel drøyer til 12. desember med første avgang, har det å gjøre med at SJ må gjøre noen forberedelser for å kunne operere ruten igjen, går det fram av en pressemelding fra togselskapet.

I september forklarte Sverre Sletten til Dagsavisen at grunnen til at SJ ikke kunne starte opp igjen på dagen, blant annet var at «vårt personale trenger den nødvendige strekningskompetansen, og vi må begynne å selge billetter igjen, slik at vi får fylt togene. Vi kan jo ikke kjøre tog uten kunder.»

Nå har billettsalget startet til de kommende avgangene rett før jul.

SJ vil trafikkere strekningen Stockholm og Oslo to ganger daglig. Dette er det samme antallet avganger som ble kjørt før pandemien brøt ut. Dette innebærer at også pendlere, for eksempel mellom Karlstad og Oslo, nå får igjen det klimasmarte tilbudet de hadde fram til pandemiutbruddet, påpeker SJ.

Vy jobber med detaljene

I normale tider går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense), opplyser Jernbanedirektoratet.

Det er Vy Tåg AB som kjører over grensa på Ofotbanen, SJ Norge på Meråkerbanen, SJ AB på Kongsvingerbanen og Vy-gruppen på Østfoldbanen.

Dagsavisen har vært i kontakt med Vy for å få avklart når de starter opp igjen med sine avganger til Sverige. Tilbakemeldingen så langt er at de «jobber med alle detaljene» for dette.

Koronaregler

Jernbanedirektoratet viser til en pressemelding fra regjeringen når det gjelder hvilke regler for testing som vil gjelde for dem som kommer fra utlandet på fire aktuelle jernbanestrekningene.

Her går det blant annet fram at «reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. Personer som ikke har et godkjent digitalt koronasertifikat, er i utgangspunktet testpliktige dersom de kommer fra land eller områder med karanteneplikt.»

SJ opplyser at det for tiden ikke er noen adgangsbegrensninger fra Sverige til Norge, etter at de siste restriksjonene i Norge har opphørt. Men de som vil reise med SJ blir bedt om å holde seg oppdatert, følge lokale myndigheters regler og finne ut hvilke krav og atferdsregler som gjelder til enhver tid. Også i Sverige gjelder fortsatt helsemyndighetenes anbefalinger om at alle som mistenker at de har covid-19, bør holde seg hjemme og unngå kontakt med andre mennesker.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!