Innenriks

Elvestuen mener jernbanepakke-reversering kan stanse nattog til Europa

Det kan bli vanskelig med flere tog fra Norge til Europa om Norge sier nei til det europeiske jernbanesamarbeidet, mener Venstres Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen (V) reagerer på at politidirektør Benedicte Bjørnland fikk lese deler av rapporten om rusreformen før den ble offentliggjort. Han vil ha en gransking av politiet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har alle sendt brev og bedt regjeringen utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-komiteens møte 24. september.

Årsaken er at partiene som stemte mot tilslutningen i Stortinget, nå har fått flertall.

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) frykter at et utsatt vedtak kan føre til en reversering.

Han mener at hensikten bak pakken ikke først og fremst er konkurranseutsetting, men å etablere et felles europeisk jernbanenett for å få til mer togtrafikk over grensene.

Elvestuen vil ha mer samarbeid

– EUs fjerde jernbanepakke skal løse opp de fragmenterte, nasjonale jernbanesystemene. Uten felles systemer blir det vanskeligere med flere togreiser på tvers av landegrensene – også grensekryssende trafikk mellom Norge og Sverige, sier Elvestuen.

Ifølge Venstre-politikeren trenger vi mer europeisk samarbeid hvis jernbanen skal bli mer konkurransedyktig.

Elvestuen mener videre at motstanden mot pakken dreier seg om ideologi og populisme og går utover passasjerers ønske om et mer moderne jernbanetilbud.

Besluttet av stortingsflertallet i mai

Det var i mai at stortingsflertallet besluttet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke.

Jernbanepakken gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Et kjerneelement i reformen er også at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Fra regjeringshold er det signalisert at en eventuell omkamp om vedtaket er en vurdering et nytt Storting og en ny regjering må ta.