Innenriks

Solberg: Ropstad ble bedt om å ta kontakt med skattemyndighetene selv

Statsminister Erna Solberg gir ingen innrømmelser om at SMK har ansvar for å villede Kjell Ingolf Ropstad i hans skattesak.

KrFs landsmøte 2019. Erna Solberg besøker KrFs landsmøte. Olaug Bollestad

Ropstad unndro seg skatt på statsrådsboligen fordi han feilaktig opplyste at han bidro til å betale på foreldrenes bolig i Agder.

Han har selv beklaget at han oppga feil opplysninger, noe som førte til at han slapp unna 175.000 kroner i skatt. Men han har samtidig vist til at han baserte seg på råd fra Statsministerens kontor (SMK). Der skal han ha fått vite at det ikke var avgjørende om han hadde utgifter i foreldrehjemmet for hvorvidt pendlerboligen var skattepliktig eller ei.

– Lite selvkritikk

Statsminister Erna Solberg viste ikke særlig tegn til selvkritikk på vegne av SMK da hun kommenterte Ropstads avgang.

– SMKs oppfatning var at regelverket ikke er klart og lett forståelig på dette området, sa hun.

I ettertid ser hun at dialogen mellom SMK og skattemyndighetene burde vært gjengitt skriftlig. Slik bør det bli i fremtiden, av hensyn til partene som er involvert og fordi det vil sikre skikkelig dokumentasjon, påpekte hun.

Samtidig sa hun med ettertrykk at skattesaken var Ropstads eget ansvar.

– Vi har hele tiden bedt ham ta kontakt med skattemyndighetene i sin konkrete sak, sa Solberg.

– Utrolig trist

Etter å ha blitt drevet fra skanse til skanse de siste par ukene, besluttet Ropstad fredag kveld at han ville trekke seg som både KrF-leder og statsråd. Han ringte selv statsministeren og ba om å få gå av.

Solberg sier hun respekterer beslutningen.

– Jeg tenker at vurderingen var god. Det vil være vanskelig å fungere i regjering og som leder i KrF i en tid da han hadde en vanskelig sak med skattemyndighetene, sa hun.

Solberg kaller hele saken «utrolig trist», og brukte mye tid på å minne om hva Ropstad har fått til i regjering. Hun ville ikke svare på om hun uformelt har bedt ham om å gå av, men henviste til at alle samtaler mellom henne og statsrådene er konfidensielle.

Rettet feilen 15. september

Solberg ga uttrykk for å tro Ropstad på at skattesaken endte som den gjorde på grunn av misforståelser, vanskelig regelverk og en forglemmelse. Han hadde til hensikt å betale utgifter i foreldrehjemmet, og hadde utfylt skjemaet hos SMK med dette, men glemte å rette det da han endret mening, har han selv forklart.

– Jeg tror ikke det var hans intensjon. Det tror jeg ham fortsatt på, sa hun.

Men hun erkjente samtidig at Ropstad hadde gitt SMK feilaktige opplysninger om at han hadde utgifter til foreldrenes bolig. Disse ble rettet opp så sent som onsdag 15. september – altså to dager før Aftenpostens artikkel om skattesaken.

– Han går av fordi han har gjort feilvurderinger, som han har beklaget. Dette er en viktig vekker. Vi må passe på at vi følger intensjonen i ordningene, sa Solberg.

Bollestad tar over

Ropstad går formelt av som barne- og familieminister i ekstraordinært statsråd på mandag.

Da vil samtidig Olaug Bollestad (KrF) bli utnevnt som ny statsråd. Hun vil samtidig fortsette som landbruks- og matminister inntil den nye regjeringen tar over.

Denne artikkelen er redigert.