Innenriks

Presset ble for stort: Ropstad går av som KrF-leder og statsråd

Kjell Ingolf Ropstad går av som KrF-leder og barne- og familieminister etter sterkt press i skattesaken. Olaug Bollestad overtar som statsråd.

Med alvorstunge skritt ankom Kjell Ingolf Ropstad pressekonferansen han selv hadde innkalt til lørdag kl. 14. Der informerte han om beslutningen.

I det samme rommet hadde han ett knapt døgn tidligere fastholdt at han ønsket å fortsette som både statsråd og partileder, selv om det var blitt kjent at han har tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo.

– Jeg kontaktet statsministeren i går kveld og ba om å få fratre som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sa en tydelig preget Ropstad.

Ikke press fra Erna

På spørsmål fra NTB om hva som har fått ham til å endre standpunkt, svarer Ropstad:

– Det var viktig for meg i går å kunne få beklage den feilen jeg hadde gjort. Så har jeg tenkt på situasjonen og vurdert situasjonen i partiet. Helheten i dette gjør at jeg vurderer at det er riktig for meg å tre tilbake.

– Har statsminister Erna Solberg bedt deg tre tilbake?

– Nei, svarer Ropstad og understreker at initiativet kom fra ham selv.

Også Solberg innkalte til pressekonferanse senere lørdag ettermiddag.

– Jeg har forståelse og respekt for hans vurdering, sier hun.

Allerede lørdag ble det klart at KrF-nestleder Olaug Bollestad, overtar som barne- og familieminister etter Ropstad.

Bollestad sier også til VG at hun er klar til å lede KrF fram til en ny partileder er valgt.

Tid til å tenke

Trass i et historisk dårlig valgresultat har Ropstad til nå stått sterkt i KrF. Men stemningen i partiet ser ut til å ha endret seg dramatisk det siste døgnet etter de siste avsløringene i Aftenposten om KrF-lederens boligdisposisjoner.

Flere lokale KrF-ledere har uttalt at de ikke lenger har tillit til Ropstad.

Selv sier Ropstad at han det siste døgnet har hatt tid til å tenke over hva som vil være best for familien, for partiet og for ham selv.

– Det rette for partiet nå og for meg er at en annen tar over stafettpinnen som partileder. Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klar til å velge ny leder, sier han.

Partiledelsen ble fredag kveld orientert om beslutningen.

På spørsmål om hvordan han har det nå, sier Ropstad:

– Det er jo vemodig.

Uklar prosess videre

Hvordan prosessen i KrF blir videre, er uklart. Det er foreløpig ikke innkalt til ekstraordinært sentralstyremøte, men fredag neste uke skal landsstyret ha ordinært møte.

Ifølge KrF-veteran Einar Steensnæs er det bare to personer som kan være aktuelle til ledervervet: nestlederne Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein, som begge er valgt inn på Stortinget. Både sittende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik deler oppfatningen.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som sto på motsatt side av Ropstad i partiets såkalte retningsvalg i 2018, sier at han respekterer det valget Rostad har tatt.

– Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press, sier Hareide til NTB.

I stormen

Ropstad har stått i stormen den siste tiden etter at det først ble kjent at han i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene og dermed fikk gratis pendlerbolig, trass i at familien eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

Fredag ble det kjent at han også har feilinformert Statsministerens kontor (SMK) etter at han rykket opp som statsråd, og sagt at han betaler utgifter til foreldrene i Agder, noe han har innrømmet ikke å ha gjort.

Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten.

Ikke snyte på skatten

Ropstad avviser at han har prøvd å snyte på skatten og sier at bakgrunnen for saken er at han fikk han opplyst av SMK at faste utgifter ikke var avgjørende for om pendlerboligen var skattepliktig eller ikke.

– Men dette er mitt ansvar, understreker han.

– Tror du situasjonen framstår ekstra ille fordi du er leder av nettopp KrF?

– Det kan være, sier Ropstad, som sier han er i dialog med Skatteetaten for å betale tilbake det han skylder. Men han ønsket lørdag ikke å svare på om dialogen startet før eller etter Aftenpostens avsløringer.

Det er uklart om Ropstad har brutt loven, men Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten for å undersøke saken nærmere.

Fakta om pendlerboligsaken

* 5. september skriver Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra huset til foreldrene sine i Moisund i Agder før november 2020. Ropstad ble valgt inn på Stortinget i 2009.

* I 2009 overtok også Ropstad en halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. Huset på 150 kvadratmeter ligger 29 kilometer fra Stortinget. Ropstad benyttet ikke huset, men det ble leid ut. I 2015 solgte Ropstad boligen. Han fikk en gevinst av salget på 300.000 kroner og fikk til sammen 488.000 kroner i leieinntekter før skatt.

* Aftenposten har avslørt at også flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget eier boliger som de leier ut i Oslo. Blant dem er SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Ap-politiker Tellef Inge Mørland , mens Anette Trettebergstuen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) begge har vært folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine i perioder.

* 17. september melder Aftenposten at Ropstad i bare ett av årene fra 2009 til 2020 skattet av pendlerboligen. Det var i 2019 – det første året i statsrådsbolig. Året etter rapporterte Ropstad til Statsministerens kontor at han hadde utgifter hjemme hos foreldrene i Agder, og han slapp dermed å betale rundt 175.000 kroner i skatt. KrF-lederen betalte heller ikke foreldrene sine for utgiftene han hadde oppgitt.

* Ropstad har sagt at han vil betale tilbake det han skylder. Han har beklaget, erkjent at han gjorde en dårlig vurdering i 2020 og sagt at han er i dialog med Skattetaten.

* Fra 2009 til 2020 bodde Ropstad og familien i fem forskjellige pendlerboliger. Fire av dem er det Stortinget som har leid ut, mens den siste var en statsrådsbolig. I 2020 flyttet Ropstad inn i en bolig han selv eier på Nordstrand i Oslo. Han endret også sin folkeregistrerte adresse.

* Lørdag 18. september kunngjør Ropstad at han trekker seg som statsråd og KrF-leder.

Kilde: Aftenposten/NTB