Innenriks

Stendi anker til Høyesterett

Omsorgsselskapet Stendi anker dommen fra Borgarting lagmannsrett hvor 22 omsorgsarbeidere fikk tilkjent over 24 millioner kroner i etterbetaling.

Saken er oppdatert 14. september 22.58

Selskapet, som tidligere het Aleris Ungplan & Boi, opplyser i en pressemelding at de har anket til Høyesterett etter dommen i Borgarting lagmannsrett i slutten av juni.

Lagmannsretten ga 22 omsorgsarbeidere i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende. Stendi ble videre dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter og til å betale sakskostnader på rundt 17,5 millioner kroner.

De anker dommen som gjelder etterbetalingskravene om lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

– Vi mener blant annet at etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi, og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene, må tas hensyn til ved beregningen av slik krav, sier advokat Eirik Edvardsen i Sands på vegne av Stendi.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her