Innenriks

Jussprofessor mener KrF-lederen har brutt loven

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har brutt plikten til å folkeregistrere seg der han bor.

Aftenposten skrev søndag at Kjell Ingolf Ropstad i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene fram til i fjor, selv om han var etablert i Oslo.

Dette er i tråd med Stortingets regler, men jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til TV 2 at han mener Ropstad har brutt folkeregisterloven.

Han viser til at vi alle har en plikt til å folkeregistrere oss der vi bor. For stortingsrepresentanter har det vært et unntak. De kan folkeregistrere seg der de hadde sitt bosted før de tiltrådte.

– For eksempel hvis du bor i Bergen og blir valgt inn på Stortinget, som statsministeren vår, så skal du slippe å melde flytting til Oslo. Dermed kan du beholde din gamle adresse, sier professoren.

– Ikke bosatt i kommunen

I et dokument fra 1997 slo Finansdepartementet fast at en stortingsrepresentant som ikke har egen bolig på hjemstedet, kan være folkeregistrert hos sine foreldre og få de samme fordelene som en pendler.

«Det avgjørende vil være om representanten har adgang til å bruke foreldrehjemmet til overnatting og opphold når det passer ham å besøke distriktet, og ikke er avhengig av invitasjon eller samtykke fra foreldrene hver gang han kommer», heter det i uttalelsen.

Dette unntaket kunne Ropstad benyttet seg av dersom han hadde bodd i Agder da han ble valgt inn til Stortinget i 2009, understreker Marthinussen.

– Men Ropstad var ikke bosatt i hjemkommunen da han ble valgt. Han var bosatt i Oslo. Derfor er det uinteressant om han disponerte en bolig i hjemkommunen eller ikke. Han fyller ikke grunnvilkåret for å være folkeregistrert i den opprinnelige hjemkommunen: Han bodde ikke der. Han hadde ikke krav på pendlerbolig, han er ikke pendler, sier Marthinussen til NTB.

Han legger til at det ikke er sikkert at dette er straffbart, men understreker at han mener det foreligger et brudd på loven. En konsekvens er at Ropstad kan være erstatningspliktig dersom saken ikke er foreldet.

– Valgfritt

Ropstad sier han er uenig i at han har brutt loven eller regelverket for stortingsrepresentantene.

– Jeg var i 2009 en student som bodde i Oslo, men var mye hjemme i Agder. Som student var det valgfritt om du vil melde flytting i Folkeregisteret, sier Ropstad til TV 2.

Han sier han hele veien har vært åpen om sin bosituasjon overfor Stortingets administrasjon.

Tidligere mandag understreket han at han er lei for at saken er blitt som den er blitt, og at han skjønner at folk kan oppleve det som feil at han har fått gratis bolig av Stortinget ved å folkeregistrere seg hos foreldrene.

– Vi politikere forvalter innbyggerne sin tillit, så selv om jeg ikke har brutt noen regler, så er jeg jo lei meg, og jeg har forståelse for at folk mener jeg burde handlet annerledes, sier Ropstad til Vårt Land.

Nyeste fra Dagsavisen.no: