Innenriks

Forskere: Langt over dobbelt så mange vil ha demens om 30 år

En studie fra forskere ved Universitetet i Oslo spår at antallet nordmenn som lider av demens, vil doble seg de neste 30 årene.

Geir Selbæk, professor ved UiO og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, har sammen med kolleger gjennomført den første representative studien på demens i Norge.

Ifølge den har 101.000 nordmenn demens i dag, noe som er langt flere enn tidligere anslått. Tidligere har anslaget myndighetene har brukt når de har planlagt for framtidige behov i helsevesenet, ligget på 78.000.

– Som beslutningsgrunnlag representerer dette et svært skifte. Om knapt 30 år vil nesten 240.000 nordmenn ha demens, altså langt mer enn en fordobling sammenlignet med i dag, og langt flere enn tidligere framskrivninger, sier Selbæk til Apollon.

Han sier årsaken til at antallet med demens stiger, er at vi lever lenger.

– Demens er ikke del av en naturlig aldringsprosess. Demens er sykdommer i hjernen som blir vanligere jo eldre vi blir. Undersøkelsen vår viser at demens øker bortimot eksponentielt med alderen. Blant dem mellom 70 og 74 år har 5 prosent demens, blant dem over 90 år har 50 prosent demens, sier Selbæk.

Saken fortsetter under videoen

Selv om antallet med demens ventes å stige, ventes andelen å gå ned. Ifølge Selbæk skyldes dette at dagens 90-åringer i snitt har levd et liv som er litt sunnere enn de som var 90 for 10 eller 20 år siden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: