Innenriks

PST undersøker nye hendelser utenfor boligen til Bertheussen og Wara

Politiet undersøker tagging og funn av en flaske på eiendommen til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer Laila Bertheussen.

Illustrasjonsfoto.

Saken er oppdatert

Det bekrefter statsadvokat Frederik Ranke overfor NTB.

– Det er naturlig at PST undersøker dette på vanlig måte, både disse brevene NRK tidligere har omtalt, og dette skadeverket eller hva man skal kalle det, sier han.

Ifølge NRK skal flasken ligne på dem som ble festet under bilen til Laila Bertheussen, og som var en del av tiltalen mot henne. NRK kjenner ikke til hva som sto på huset, men erfarer at det skal ha blitt skrevet i runetegn.

Ranke bekrefter overfor NTB at opplysningene i NRKs sak er riktig gjengitt.

PST tause

Ifølge NRK undersøker politiet nå også video fra et slags overvåkingskamera, som det ikke er politiet som har satt opp. Dette skal angivelig vise to personer som er inne på eiendommen.

Det er Bertheussen selv som har sendt videoen til PST via sine forsvarere. Overfor NTB ønsker ikke PST å kommentere saken.

– Det er eventuelt statsadvokaten som må uttale seg om dette. PST ønsker ikke å utdype hvilke eventuelle nye hendelser det er snakk om, skriver kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i en SMS.

Bertheussens forsvarer Bernt Heiberg ved Advokatfirmaet Elden vil heller ikke utdype nærmere hva slags informasjon de har gitt til PST.

– Bertheussen er kjent med hendelsene som har skjedd på eiendommen. PST er varslet, og de følger opp videre, sier han til rikskringkasteren.

NRK meldte onsdag at PST også undersøkte et brev med hvitt pulver advokatfirmaet Elden mottok tirsdag forrige uke.

– Ikke betydning for ankesaken

Bertheussen ble i januar kjent skyldig i å selv ha sendt trusselbrev og begått hærverk på egen bil og bolig. Dommen er anket.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet, men hun skal få behandlet straffeutmålingen på nytt i desember. Avgjørelsen om å nekte full ankebehandling er anket til Høyesterett.

Ranke mener de nye hendelsene ikke vil ha noe å si for denne prosessen.

– Slik vi vurderer det, har ikke dette betydning for ankesilingen, altså vurderingen av om anken skal slippe gjennom eller ikke. Men Høyesterett skal vurdere det, sier Ranke.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Heiberg, men til NRK sier han at han er uenig i at hendelsene ikke har betydning for Bertheussens sak. Han viser til at det hele veien har vært et poeng for Bertheussen at det skal være uidentifiserte personer som har kjennskap til hendelsene.

– Hun håper PST nå vil klare å identifisere hvem som står bak. Identifikasjon av disse personene vil i så fall helt åpenbart ha betydning for saken hennes, sier Heiberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Tidslinje om Bertheussen-saken

* Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.

* Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

* 17. januar i 2019 er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

* 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

* 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

* Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

* 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

* Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september med at den tiltalte kvinnen nektet straffskyld på alle 15 tiltalepunkter. I tillegg til Laila Anita Bertheussen ble over 30 personer ført som vitner i saken, også samboeren Tor Mikkel Wara.

* 23. oktober ble rettsforhandlingene avsluttet og saken tatt opp til doms. Aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års ubetinget fengsel.

* I midten av november blir det kjent at ekteparet Tybring-Gjedde hadde mottatt et nytt trusselbrev, denne gangen inneholdende persille. I rettssaken omtalte Bertheussen hvor skremt politikerparet var blitt av det første trusselbrevet og framhevet seg selv ved å omtale de to som «persilleblad». Også NRK var mottaker av et nytt trusselbrev noen uker tidligere.

* 15. januar 2021 ble Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun anket dommen på stedet.

* Oslo tingrett dømte henne for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

* 22. juni besluttet Borgarting lagmannsrett at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen nektes fremmet. Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.

* Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken 2. og 3. desember.

(Kilder: NTB, NRK)