Innenriks

Regjeringen venter med gjenåpningen - hopper senere over trinn 4

Regjeringen utsetter videre gjenåpning fram til andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag. Da vil man imidlertid gå rett til normaltilstand.

Statsminister Erna Solberg (H) ber kommuner med høyt smittetrykk innføre gult smittevernnivå i skolene. 
Foto: Terje Pedersen / NTB

– Selv om vi nå blir stående på trinn 3, er vi på vei til en normal hverdag med økt beredskap. Når vi kommer dit, og vi har fått bedre kontroll over situasjonen i skolene, er vurderingen at vi kan gå rett dit. Oversatt: det blir ikke noe trinn 4, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag.

Dermed utsettes videre gjenåpning nok en gang, men gjenåpningen utvides til gjengjeld når den kommer.

Risiko for mer smitte

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte. Den risikoen vil vi ikke ta når det er så kort tid igjen til alle voksne har fått mulighet til å beskytte seg med vaksiner. Derfor blir vi stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen til flere blir fullvaksinert, og vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap, sier Solberg.

I sin anbefaling til regjeringen, som Helsedirektoratet leverte onsdag denne uken, står det at gjennomføring av trinn fire på nåværende tidspunkt trolig vil medføre økt smittespredning. De anbefaler en utsettelse inntil andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag.

– Med dagens smittetall må det antas at smitten kan spre seg fra uvaksinerte til én-dosevaksinerte eller andre sårbare grupper, skriver direktoratet.

Helsedirektoratet skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

Onsdag var 71,9 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinert.

– Hvis alle nå hører på meg

Solberg understreket at hvis alle vaksinerer seg fortest mulig, kan man nå målet om 90 prosent fullvaksinerte svært raskt.

– Hvis alle nå hører på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg selv og andre, så når vi egentlig det målet i slutten av neste uke, sa Solberg til et lattermildt pressekorps på torsdagens pressekonferanse.

Hun understreker at det er nok vaksiner til alle, og at kommunene nå har fått flere vaksiner enn de klarer å sette.

– Der det ikke er kapasitet, snakker vi kanskje uka etterpå, men det er nok vaksiner, sier statsministeren.

Trinn 4, som nå altså fjernes fra planene, innebar blant annet at anbefalingen om et maksimalt antall gjester i hjemmet skulle oppheves, og at innslippsstoppen ved midnatt og krav om bordservering på skjenkesteder skulle fjernes.

Helsedirektoratet trekker også fram at Folkehelseinstituttets ukentlige modellering antyder at tallet på smittede og koronapasienter på sykehus kan fortsette å øke de neste to-tre ukene.

Åpner for større publikum

Helsedirektoratet anbefaler ingen store endringer i dagens tiltak, men anbefaler likevel at det åpnes for at flere kan komme på arrangementer med koronasertifikat når det er faste, tilviste plasser.

De vil oppjustere fra 3.000 til 5.000 personer og 50 prosent kapasitet på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser, og fra 7.000 til 10.000 og maksimalt 50 prosent kapasitet på tilsvarende arrangementer utendørs.

Regjeringen kunngjorde torsdag at de følger denne anbefalingen.

Saken fortsetter under videoen

Anbefaler utredning av tredje vaksinedose

I det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet kommer de også med en anbefaling til Helsedepartementet om å be Folkehelseinstituttet utrede om innbyggere i Norge bør få en tredje vaksinedose.

Direktoratet skriver at det i den senere tid har kommet data som kan tyde på at immuniteten etter blant annet mRNA-vaksine avtar raskere enn tidligere antatt.

De viser til at det nylig er rapportert fra Israel at effekt mot alvorlig sykdom har falt til rundt 55 prosent hos personer over 65 år som mottok andre dose Pfizer i januar. Det er også rapportert tilsvarende trender fra Storbritannia og USA.

Flere land tilbyr nå sine innbyggere en tredje vaksinedose.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om tredje trinn i regjeringens gjenåpningsplan

 • Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger for barnehage, skole og SFO. Grønt nivå som hovedregel fra skolestart.
 • Fysisk undervisning fra semesterstart ved universiteter, høyskoler og fagskoler. enerelle smitteverntiltak, men med unntak fra avstandskrav under undervisningen. Registrere hvem som er til stede. Kommunene kan vurdere om testing kan benyttes som erstatning for smittekarantene i tråd med helsemyndighetenenes anbefalinger.
 • Toppidrett kan utøves som normalt.
 • Oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt. Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes. Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.
 • Generelle smitteverntiltak: Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300.
 • Inntil 100 personer kan delta i private arrangementer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen.
 • Arrangementer: Innendørs inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 50 prosent kapasitet opp til maks 1.500 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 3.000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser
 • Arrangementer: Utendørs Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2.000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 50 prosent kapasitet opp til maks 3000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 7.000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Kilde: Regjeringen

---