Innenriks

Kvinner i fengsel er sykere enn menn – får ikke nødvendig hjelp

En ny rapport fra Universitetet i Oslo beskriver hvordan kvinnelige innsatte i fengsel er preget av dårligere psykisk helse enn mennene, men mangler tilbud.

Kvinnene forteller om utbredt selvskading og voldelige reaksjoner, skriver NRK.

I mange fengsler mangler det hjelpe- og mestringsprogrammer for kvinner, selv om mennene i fengselet har dette tilbudet. Dette gjelder blant annet rusmestringstilbud, selv om mange kvinnelige innsatte sliter med rusproblemer. Det mangler også kvinnelige leger mange steder, ifølge rapporten.

Ansatte oppfatter at de kvinnelige innsatte er preget av dårligere psykisk helse enn de innsatte mennene, og kategoriseres som mindre fungerende, vanskeligstilte og hjelpetrengende.

Kvinner med psykiske utfordringer i fengselet kan ende opp med å bli plassert på isolasjonsenhet, noe som kan skape mer psykiske plager. Andre ender opp som kasteballer mellom fengselet og psykiatrisk døgnopphold. Det er også problemer med at mange av dem har barn, og soner langt unna familie og nettverk.

– Generelt viser dette at noen kvinner lever under ekstreme vilkår i norske fengsler. Funnene tyder også på at en rekke av dem som soner på høysikkerhet, egentlig er for syke til å være i det miljøet fengselet tilbyr dem, sier professor og prosjektleder Peter Scharff Smith ved rettssosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Saken fortsetter under videoen

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som bestilte rapporten, kaller det nedslående.

– Det er ikke slik vi skal drive kriminalomsorg på. Kvinner i fengsel er ofte traumatiserte og mange har blitt utsatt for vold i nære relasjoner og/eller slitt med avhengighet. Nå må samfunnet få øynene opp for denne gruppen, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: