Innenriks

Helsedirektoratet: Overdosebildet blant unge i endring

På årets overdosedag tirsdag ønsker Helsedirektoratet oppmerksomhet rundt rusmidler i endring og hva lokalsamfunn kan gjøre for å forebygge overdoser.

Det var mer enn et overdosedødsfall hver eneste dag i fjor sommer, skrev Klassekampen i juni. Kort tid etter uttalte hjelpearbeidere og organisasjoner at de fryktet en ny sommer med rekordmange overdoser. De etterlyste ekstra tiltak for å hindre gjentakelse av fjoråret. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden, og Norge har lenge ligget i toppen av statistikken for narkodødsfall.

– Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Siden den første overdosestrategien kom i 2014, har vi hatt en jevn nedgang i antall overdosedødsfall, sier avdelingsdirektør for psykisk helse og rus Åste Herheim i Helsedirektoratet til NTB.

I juni publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) tall som viste at 324 personer døde av overdose i fjor. Det er 49 mer enn året før, og det høyeste dødstallet på 20 år.

– Dessverre så vi en økning igjen i 2020, noe som kan ha sammenheng med pandemien, men det er for tidlig å si noe sikkert om dette. I tillegg ser vi at hvilke rusmidler som forårsaker overdoser med dødelig utfall, er i endring. Dette skal vi ha søkelys på fremover, sier hun.

Lokal innsats

NTB har forsøkt å få vite hvordan utviklingen har vært hittil i år og spesielt i sommer, men Avdeling for helseregistre ved FHI opplyser at den ikke kan dele foreløpige data for 2021.

Tirsdag markeres Verdens overdosedag for niende gang flere steder i Norge. Helsedirektoratet har opprettet en nettside med informasjon om de ulike lokale markeringene, men utover det er det kommunene som har ansvaret.

– Kommunene har vært sentrale i å nå målene om å få ned antallet som dør av overdose. Det er forskjell fra kommune til kommune hvor stor overdoseproblematikk de har. Inntrykket er at kommuner som selv identifiserer overdoseproblematikk, også igangsetter tiltak for å redusere overdosefaren, sier Herheim.

Markering av Verdens overdosedag er ment å gi støtte til etterlatte og nærstående etter overdosedødsfall og hjelp til å bearbeide sorg. Samtidig kan en slik markering formidle håp og gi kunnskap om hvordan forebygge overdose.

Andre steder har det vært brukt til å bringe politiske spørsmål opp.

Deler ut rent stoff

I Canada, som også sliter med høye overdosetall i flere av storbyene, vil overdosedagen også markeres. Aktivistgruppa Drug User Liberation Front (DULF) vil mandag ha sitt eget arrangement og dele ut såkalt sikre narkotika gratis i Vancouver og andre byer i provinsen British Columbia.

Midt i den føderale valgkampen skal det deles ut labtestet, rent heroin, kokain og metamfetamin i et forsøk på å belyse behovet for en regulert og bred tilførsel av narkotika hvis sikkerhet skal bli realitet.

Ifølge lokalavisa The Tyee er alle brukerdosene pakket rent og merket med nøyaktig hva de inneholder, for eksempel 40 prosent heroin og 60 prosent koffein. Det er tredje gang en slik aksjon gjennomføres, og ifølge aksjonistene har det ikke vært noen overdoser i kjølvannet av de 900 brukerdosene de har delt ut tidligere. Deres poeng er at ukontrollert, illegalt salg av særlig opioider og blandinger av ulike substanser, er livsfarlig.

Siden 2009 har det vært betydelige endringer i overdosedødsfallene når det gjelderhvilke opioider som tar liv i Norge. Mens andelen som dør etter heroininntak, nær erhalvert, er andelen som dør etter inntak av sterke smertestillende opioidholdigelegemidler bortimot fordoblet.

Dette er nødvendige legemidler ved smertebehandling,både akutt og over tid. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fakta om overdoser i Norge

* Norge har mange rusmiddelrelaterte overdosedødsfall per innbygger, sammenlignet med andre land.

* En overdose er inntak av et stoff der mengden medfører en forgiftningsreaksjon, i verste fall død.

* Begrepet «overdosedødsfall» brukes synonymt med «narkotikautløste dødsfall». Dette er dødsfall etter inntak av en høyere dose rusmiddel/legemiddel enn hva personen tålte på dødsdagen.

* Det er ikke kategorisert om legalt eller illegalt stoff er årsak til overdosedødsfall.

* Overdosedødsfall inkluderer også dødsfall forårsaket av langvarig bruk av rusmidler (ikke alkohol), men hvor dødsårsaken ikke nødvendigvis er én overdose.

* Fire av fem overdosedødsfall i Norge skyldes primært opioider, men ved dødelige overdoser er det nesten alltid andre rusmidler involvert.

* Benzodiazepiner er påvist i 90 prosent av opioidoverdosene.

* I perioden fra 2010 til 2020 har antall narkotikautløste dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 271 per år i Norge

* I 2017 var det en markert nedgang og ble registrert 247 overdosedødsfall. For å videreføre det overdoseforebyggende arbeidet vedtok Stortinget i 2018 å videreføre en ny overdosestrategi for 2019–2022. Visjonen er årlig reduksjon og langsiktig nullvisjon.

* I 2020 ble det registrert 324 overdosedødsfall. Det er det høyeste antallet registrert siden 2001.

(Kilder: Dødsårsaksregisteret , «Ikke-opioide overdoser og øvrige rusmiddelrelaterte dødsfall» 2015 , «Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases» 2017 , Folkehelseinstituttet )

Fakta om Verdens overdosedag

* International Overdose Awareness Day ble første gang markert i Australia i 2001 etter initiativ fra Frelsesarmeen.

* Foreningen for human narkotikapolitikk tok initiativ til den første markeringen i Norge i 2013.

* Årets norske markeringer er fortløpende publisert hos Helsedirektoratet.

* Hensikten er å minnes dem som har dødd av overdose, vise respekt for de pårørende og å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

* I Norge er uttalt målsetting at markeringer skal synliggjøre overdoseutfordringene og mobilisere lokalsamfunn.

* Markeringene inkluderer åpne møter, gudstjenester og fagseminar. Det har også vært helt enkle markeringer på institusjoner, i gatenære tiltak og i fengsler.

(Kilder: Helsedirektoratet )