Innenriks

Guldvog tviler på tredjedose til alle nå

USA vil tilby en tredje vaksinedose til alle. Det skjer neppe i Norge nå, tror helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog stiller seg avventende til behovet for en eventuell tredje vaksinedose. Foto: Annika Byrde / NTB

Allerede 20. september får alle amerikanere mulighet til å ta en tredje vaksinedose. Begrunnelsen er at vaksinens effekt mot covid-19 avtar over tid.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tviler derimot på behovet for det samme i Norge.

– I utgangspunktet tror vi ikke det er behov for det for mange mennesker per i dag, sier Guldvog til NTB.

Kan bli aktuelt for utvalgte

Folkehelseinstituttet (FHI) følger med på vaksineeffekten hos et utvalg vaksinerte, påpeker Guldvog.

– Foreløpig har ikke disse undersøkelsene vist noen stor nedgang i immunitet over tid.

Han er likevel spent på utviklingen framover.

– Man kan jo regne med at en del av de som er i de eldste gruppene, som normalt har lavere immunrespons, vil kunne få en svekket beskyttelse i tida som kommer. Da kan det være aktuelt å vurdere en tredje dose, sier Guldvog.

I tillegg kan enkelte spesielt utsatte pasientgrupper bli vurdert for tredjedoser, tilføyer han.

Stiller seg bak WHO-advarsel

Det som kan forandre på vurderingen, er nye virusvarianter.

Ifølge Guldvog bør kapasiteten til å gi folk tredjedoser spares til nye virusvarianter eventuelt gjør dem nødvendige.

Helsedirektøren gjør det samtidig klart at han slutter fullt og helt opp om innvendingen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om at flere mennesker i fattige land må få første dose før det kan bli aktuelt å la folk i rike land få sin tredje.

– Det er en viktig innvending, sier Guldvog.

– Det er et stort problem for alle, inkludert oss i Norge, at vaksinene er så ulikt distribuert i verden. Det bidrar til at noen av de fattigste landene kommer til å stå i en alvorlig pandemi mye lenger. Og det vil også bidra til at det blir vanskeligere å avlyse pandemien globalt.

Usikkerhet om 12- til 15-åringer

Et annet spørsmål er hvor langt ned i alder det skal vaksineres.

Onsdag besluttet regjeringen at også 16- og 17-åringer skal tilbys vaksine.

Guldvog sier han tror vaksineringen med første dose i denne gruppen kan være unnagjort bare en uke eller to etter at vaksineringen av folk over 18 år er fullført.

Neste spørsmål er om også 12- til 15-åringer skal tilbys vaksine.

– Slik vi ser det i dag, er det litt åpent hvordan den vurderingen blir, sier Guldvog.

– Det som må være veiledende her, er at denne beslutningen må treffes på basis av det som er bra for barna. Minst mulig andre hensyn.

Vaksinene er kommet for å bli

Guldvog tror de under 12 år uansett kommer til å være godt beskyttet hvis store deler av den øvrige befolkningen er vaksinert.

– Der er konsekvensene av sykdom lave, og smittsomheten er i denne gruppen også lav.

Hvordan vaksineringen vil foregå lenger inn i framtida, er helsedirektøren usikker på. Én mulighet er at vaksineringen mot covid-19 vil foregå omtrent som vaksineringen mot influensa, der det i første rekke er eldre og personer i risikogrupper som får vaksinen.

En annen mulighet er at koronavaksinen etter hvert tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet, som vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder.

– Jeg tror den beslutningen bør fattes om et års tid eller senere, sier Guldvog.

– Men at covidvaksiner er kommet for å bli i ulike deler av befolkningen, det tror jeg er et faktum.