Innenriks

Melby anbefaler fortsatt grønt nivå på skolene

Den nasjonale anbefalingen for skoler og barnehager er fortsatt at de bør starte opp på grønt nivå, bekrefter kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

– Unntaket er hvis det er en smittesituasjon som tilsier at man trenger et høyere nivå, sier Melby.

Kunnskapsministeren er veldig klar på at det kun er den direkte smittesituasjonen som kan ligge til grunn for endringer i nivået.

– Smittevernloven er veldig streng for hva man skal ha som begrunnelse for ulike tiltak. Vi er opptatt av at barn og unge skal ha så lav beredskap som mulig, sier Melby.

Hun understreker at kommunens smittevernoverlege må ta beslutningen, og at hun ikke har oversikt over den enkelte kommunes situasjon.

Grønt nivå betyr at det aller meste er som normalt. Ingen syke skal møte på skolen, man skal opprettholde god hygiene og helst unngå håndhilsing og klemming, men skolehverdagen og klassene er organisert som normalt. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: