Innenriks

Studenter tilbys koronavaksine i studiekommunen

Studenter fra andre kommuner kan få sin andre vaksinedose i kommunen de studerer, opplyser Folkehelseinstituttet.

Kommuner kan bestille ekstra vaksinedoser for å vaksinere studenter som kommer fra andre kommuner enn der de studerer, skriver FHI i et skriv, ifølge Avisa Oslo.

Dermed åpnes det opp, slik som tidligere varslet, for at studenter skal tilbys andre vaksinedose i studiekommuner selv om de ikke er folkeregistrert der. Det presiseres at de ekstra dosene ikke øremerkes studentene, men at de vil gjøre det mulig å unngå forsinkelser for øvrig befolkning.

Selve gjennomføringen av dose 2 til studentene skal skje integrert med den øvrige vaksineringen i kommunen, men hvordan studentene tilbys vaksinasjon – om det er gjennom innkalling, drop-in eller selvregistrering, er opp til den enkelte kommune.

– I samråd med FHIs anbefalinger vil Oslo kommune tilby vaksinedose 2 til alle studenter, uavhengig av hvor de fikk dose 1. Det jobbes med å utforme en registreringsløsning for studenter som fikk dose 1 i en annen kommune, slik at vi kan sette de opp på vaksinetime til dose 2 i Oslo, forteller stedfortredende leder for vaksineprogrammet i Oslo og assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe.

Tilretteleggingen gjelder studenter på folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universiteter.

I Oslo har 487.181 blitt vaksinert med første dose, mens tallet for fullvaksinerte er på 248.643, ifølge en oversikt fra FHI 9. august. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: