Innenriks

Nakstad om smitteøkningen: Skal mye til for ny nedstengning

Selv om smitten øker i Norge, er vi fortsatt et godt stykke unna en situasjon der landet må stenges ned igjen med inngripende tiltak, sier Espen Nakstad.

Smitten fortsetter å øke raskt flere steder i landet, deriblant i Oslo, som også tidligere har vært det klare episenteret i Norge. Tirsdag ble det bekreftet 311 nye smittetilfeller på landsbasis og 72 nye i hovedstaden. Også i Bergen er det høye smittetall med 48 tilfeller.

I store deler av Europa er man inne i en fjerde smittebølge, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at man ser starten på noe lignende også her.

– I Norge ser vi også starten av en bølge som foreløpig utgjøres av isolerte utbrudd, og som vil vokse dersom utbruddene ikke kommer under kontroll ganske snart. Hvilke konsekvenser en ny smittebølge får, avhenger av hvor mange som smittes og blir vaksinert de neste ukene. Foreløpig ser vi ikke tegn til flere innleggelser på sykehus, men dette kan endre seg, sier han i en epost.

Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI sier man venter en økning i smitten fremover.

– Men vi venter ikke at det nødvendigvis fører til en økning i antallet som blir syke av covid-19, sier han til NTB.

– Skal mye til

Også i fjor så man rundt dette tidspunktet starten på en ny smittebølge. Utover høsten eskalerte situasjonen til sosial nedstengning i Oslo og nye, strenge nasjonale tiltak.

Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom da og nå: Vaksinering.

Dette gjør at vi foreløpig er et stykke unna å måtte stramme vesentlig inn på tiltakene igjen og stenge ned samfunnet på ny, mener Nakstad.

– Det skal mye til. Enn så lenge ser vaksinene ut til å beskytte godt mot alvorlig sykdom. Derfor vil den nåværende deltavarianten være lettere håndterbar utover høsten når flere er vaksinert, sier han.

Han legger imidlertid til et lite forbehold:

– Uvaksinerte personer kan fortsatt bli alvorlig syke dersom vi ikke oppnår reell flokkimmunitet.

Fare for nye varianter

I sin seneste risikovurdering av epidemien fra 26. juli slo FHI fast at koronaviruset aldri vil bli utryddet verken i Norge eller resten av verden. På sikt ventes det at viruset går over i en endemisk fase, ikke så ulikt mønsteret ved influensa.

Dit er det imidlertid fortsatt et stykke igjen. Faren for nye virusvarianter med egenskaper som gir økt smittsomhet eller økt fare for alvorlig sykdom, kan føre til at vi mister kontrollen igjen.

– Det må vi alltid ta høyde for og ha en beredskap for dersom dette fører til økt smitte, økt sykdomsbyrde og økt dødelighet. For deltavarianten vurderer vi at vaksinene har god effekt som beskyttelse mot alvorlig sykdom, men vi ønsker å få fullvaksinert flest mulig for å få bedre kontroll på spredningen av viruset i samfunnet, sier Bukholm.

Nakstad sier det krever mer enn bare vaksinedekning i Norge for å komme over i den endemiske fasen.

– Det vil først skje når immuniteten i befolkningen globalt er så stor at viruset bare spres i mindre grad sesongmessig uten å gi helsetjenesten store utfordringer. Tidspunktet for dette er uklar og avhenger både av framtidige mutasjoner og effekten av vaksinasjonsprogrammene i verden, sier Nakstad.

Ikke aktuelt med tredje dose

En vesentlig forskjell på situasjonen nå og i fjor er antall innlagte koronapasienter, som over tid har ligget stabilt rundt 20. Det skyldes dels at to av tre nordmenn har nå fått vaksinedose, og dels at det er unge i alderen 13–39 år som dominerer smittestatistikken.

Men også her bringer deltavarianten inn et lite forbehold. Selv om vaksinen i stor grad beskytter mot alvorlig sykdom, særlig etter andre dose, tyder mye på at deltavarianten i større grad også smitter personer som er vaksinert.

I Tyskland har myndighetene besluttet at de fra og med september vil tilby en ekstra dose med koronavaksine til eldre og personer i risikogruppen. I Norge har man foreløpig ikke gjort dette. Og foreløpig ligger ikke det i kortene heller, i alle fall ikke i samme utstrekning.

– Vi har ikke kunnskap som tilsier at beskyttelsen er svekket for personer med et «normalt» immunforsvar som er fullvaksinert. For personer med svekket immunforsvar vurderes det om en tredje dose vil være nyttig, sier Bukholm.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen