Innenriks

Fagmyndighetene knuser Bodøs drøm om festival uten koronaregler

Bodø ønsket å gjennomføre en testfestival uten avstandsregler og kohortinndeling, men FHI og Helsedirektoratet vender tommelen ned i sitt råd til regjeringen.

Bodø kommune ønsker å gi innbyggerne en sosial frisone med en festival uten avstandsregler og kohortinndeling, men møter motstand hos fagmyndighetene. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Hvis dette blir fasit, er det ganske nedslående nyheter, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til NTB.

Han sier det blir opp til arrangøren å avgjøre om festivalen kan gjennomføres uten slike unntak.

Planen var at Rensås-festivalen skulle bli Norges første festival med massetesting med såkalt PCR-pooling. Det betyr å teste grupper på 20 av gangen som en prøve med PCR-testing.

Nakstad: Viktige regler

Da ville Bodø ha unntak fra reglene om avstand og kohortinndeling. FHI og Helsedirektoratet sier i et faglig råd til regjeringen ja til massetesting, men nei til andre unntak. Det vises blant annet til at den nasjonale nytten av et slik testarrangement ikke er stort nok til å gi slike unntak. Det vises også til at det vil bli krevende med smittesporing dersom det gis unntak fra reglene om avstand og kohort.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at prosjektet ikke er avhengig av unntak fra reglene om kohorter og avstand.

– Derfor har vi ikke anbefalt unntak fra disse grunnreglene, som gjelder alle arrangementer i Norge og som er viktige for å håndtere eventuelle smittetilfeller som dukker opp i ettertid, sier Nakstad.

Ville lage frisone

Bodø kommune ønsket å samle 5.000 mennesker på Rensåsen, uten krav til meteravstand og med åpning for kyss, klapp og klem.

– Vi ville lage et sosialt rom for noen timer som er trygt smittevernmessig, og dermed ikke har behov for de reglene. Det er et forsøk på å drive forebyggende tiltak mot de negative psykososiale effektene pandemien har på mange mennesker, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen sier det er et stort behov i befolkningen for en slik sosial frisone nå.

Hagen sier at det slik kommunen ser det, ville ha vært smittevernfaglig trygt å arrangere etter planen.

– Det høres ganske merkelig ut ettersom PCR-testing antakelig er en mye sikrere metode, og dette gjøres i andre land, sier Hagen.

Målet til kommunen var både å gi innbyggerne et sosialt frirom og å få testet ut hvor bra massetesting med PCR-pooling fungerer i stedet for hurtigtester, som anses som mindre pålitelige.

Fagmyndighetene skriver i sitt faglige grunnlag at en slik testmetode anses som smittevernmessig likeverdig som antigentesting.