Innenriks

Opposisjonen etterlyser tiltak mot straffedømte som unndrar seg soning

I 2018 foreslo en arbeidsgruppe flere tiltak for å få bukt med at folk unndrar seg soning. Justisdepartementet behandler fortsatt rapporten.

– Regjeringen har hatt tre år på seg uten å gjøre noe. Jeg kommer til å stille justisminister Monica Mæland skriftlig spørsmål om dette og forventer at hun rydder opp, sier justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) til Aftenposten.

Arbeidsgruppen foreslo blant annet å endre reglene rundt hvordan myndighetene gir viktige beskjeder. Gruppen så at det var mange man ikke fikk tak i når man skulle innkalle dem til soning. De mente det burde holde at innkallingen var levert.

Stortinget vedtok også i 2018 en lovendring som skulle hindre at rømlinger mottar penger fra Nav. Domstolene har kun kuttet utbetalingene til to personer siden da, opplyser Nav.

Rapporten fra arbeidsgruppen er fortsatt til behandling i Justisdepartementet.

– Det er per i dag ikke gjennomført lov- eller forskriftsendringer, skriver kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i en epost.

I 2018 ble det laget en oversikt over straffedømte som unndrar seg soning. Blant dommene var det ett drap, tre uaktsomme drap, åtte tilfeller av seksuell omgang med barn/voldtekt av barn, tolv grove ran og 28 voldtekter og 51 tilfeller av grov vold eller frihetsberøvelse.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen