Innenriks

Dette gjenstår i gjenåpningen av Norge

Selv etter at neste trinn i gjenåpningsplanen for Norge er gjennomført, vil nordmenn måtte leve med en rekke koronatiltak.

Av Marius Helge Larsen, NTB

Onsdag klokka 12.15 holder regjeringen pressekonferanse, og vi får trolig svar på når regjeringen ser for seg at neste trinn i gjenåpningsplanen kan iverksettes og om det eventuelt kommer andre lettelser.

Trinn fire er det siste steget på gjenåpningslanen, men selv etter dette vil det gjenstå en rekke koronatiltak.

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI i sin siste risikovurdering, hvor de kommer med en rekke råd til myndighetene for veien videre.

Krav om bordservering forsvinner

Etter trinn fire kan toppidrett utøves som normalt, begrensninger på antall gjester i hjemmet forsvinner, men offentlige arrangementer anbefales fortsatt utendørs framfor innendørs.

Trinn fire innebærer også at kravet om bordservering på serveringssteder forsvinner, men kravet om sitteplasser til alle gjester beholdes.

FHI mener for øvrig at det bør komme endringer i reglene for karantene for nærkontakter.

– Et opplegg med testing kan trolig erstatte karantene for mange nærkontakter. Framveksten av deltavarianten endrer ikke denne vurderingen, skriver FHI.

Lokale utbrudd

Utbrudd skal fortsatt følges opp lokalt av kommunene, anbefaler FHI.

– Siden det nå er så stor og stadig økende immunitet i befolkningen, er det betydelig mindre fare for at lokale utbrudd skal løpe helt ut av kontroll, skape stor sykdomsbyrde og overbelaste sykehusene. Kommunene kan derfor være mer avventende med omfattende kontaktreduserende tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkelig. Sykehusene må likevel fortsatt ha beredskap for å kunne håndtere flere pasienter med alvorlig forløp, skriver FHI.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Fakta om trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan

Dette er blant lettelsene i trinn fire av gjenåpningsplanen.

* Breddeidretten og kultur- og fritidsaktiviteter: Ingen anbefaling om 1 meters avstand eller antallsbegrensning ved trening/øving, eller for deltakere på idretts- og kulturarrangementer. Det åpnes for deltakelse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt) også for voksne.

* Toppidrett kan utøves som normalt.

* Sosial kontakt/private hjem: Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet, men man bør fortsatt holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis man er syk.

* Offentlige arrangementer: Anbefaler arrangementer utendørs framfor innendørs.

* Offentlige arrangementer innendørs (foreløpig, kan endres): 750 personer uten faste tilviste sitteplasser, og 2.500 personer med faste tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat kan man fylle 75 prosent av kapasiteten opp til maks 2.500 personer uten faste tilviste sitteplasser, og opptil 5.000 personer med faste plasser.

* Offentlige arrangementer utendørs (foreløpig, kan endres): 1.500 personer uten faste, tilviste sitteplasser, og 5.000 med faste sitteplasser. Med adgangstest og koronasertifikat kan man fylle 75 prosent av kapasiteten opp til maks 5.000 personer uten faste sitteplasser, og maks 10.000 personer med faste plasser.

* Serveringssteder: Fortsatt krav til registrering og sitteplasser til alle gjester. Kravet om bordservering oppheves.

* Arbeidslivet: Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør planlegge for fysisk undervisning på høstsemesteret og for at det gis unntak fra avstandskrav der det er nødvendig i undervisningen.

* Inn-/utreise: Eventuelle endringer vurderes i perioden.

Kilde: Regjeringen

Mer fra Dagsavisen