Innenriks

Lite sannsynlig med egne regler for uvaksinerte i Norge

Flere europeiske land innfører egne regler for uvaksinerte. Høy vaksinasjonsdekning er blant årsakene til at det samme trolig ikke vil skje i Norge.

Eiril Nærdal får koronavaksine på Bjerke bydels vaksinasjonssenter i Oslo tirsdag.
Foto: Torstein Bøe / NTB

Saken er oppdatert

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som gjør vaksine obligatorisk for alle helsearbeidere og krever koronapass ved reise og restaurantbesøk.

Loven krever at alle som jobber i helsesektoren, vaksineres innen 15. september, ellers risikerer de å bli suspendert. Det innføres også krav om koronapass for å besøke restauranter, reise med tog og fly og på offentlige steder.

Kravet gjelder alle voksne, men vil fra 30. september utvides til å gjelde alle over tolv år.

Ikke vurdert i Norge

Italia skal innføre lignende lover som Frankrike, med krav om helsepass for å bevise at de er beskyttet eller har testet negativt før de kan trene på treningssentre, besøke museer eller gå på restaurant.

Tyskland vurderer også egne smitteverntiltak for uvaksinerte, som kan bli nektet adgang til barer og andre steder der vaksinerte nå kan ferdes.

Norge har ikke planer om å innføre egne regler for personer som er uvaksinerte, og det er helt frivillig å vaksinere seg, slår statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) fast overfor NTB.

Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

– Ved innføring av koronasertifikatet var det viktig for regjeringen at koronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensninger, og at dette også skulle gjelde for ubeskyttede som tester seg, sier Korkunc.

Høy vaksinedekning

Det er svært god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet i Norge, og det vil trolig bli en høy vaksinasjonsdekning i den voksne delen av befolkningen, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

– Man vil følge utviklingen av epidemien nøye fremover, spesielt med hensyn til hvilken effekt spredning av deltavarianten får for sykdomsutvikling, både hos vaksinerte og uvaksinerte personer. Men det har ikke vært planlagt å innføre tilsvarende reguleringer i Norge, sier han.

Smitteutviklingen i Norge har de siste to månedene vært stabilt lav samtidig som stadig flere blir vaksinert. Dette til tross for en vedvarende gjenåpning med store lettelser i restriksjoner samt større mobilitet og stadig flere reisende inn og ut av landet. Deltavarianten er nå dominerende her til lands, og antall innlagte har den siste måneden vært mellom 17 og 30. På det meste var det over 300 innlagte med koronasykdom i Norge.

Andre dose viktig

Det er likevel ventet at smitten kommer til å øke noe framover. Bukholm er nå opptatt av at man får satt andre dose så raskt som mulig.

Her til lands blir det nå satt rundt 300.000 vaksinedoser i uken. Mer enn 90 prosent av folk over 65 år er fullvaksinert. I forrige uke hadde alle innbyggere i Oslo over 18 år fått tilbud om første vaksinedose, og ganske snart vil det gjelde for hele landet.

– Samlet sett gir dette en god effekt på å redusere smittespredningen. Det gjelder også smittespredningen av deltavarianten. Den beste effekten får vi imidlertid når enda flere har fått to doser vaksine, sier han.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her