Innenriks

To av tre søkere fikk ikke plass på gratis sommerleir

Av de om lag 10.000 søkerne fikk kun 3.300 plass på Røde Kors’ ferietilbud for barn i lavinntektsfamilier. Årsaken er koronarestriksjonen.

– Når folk skal overnatte her under en pandemi, vil dessverre kapasiteten være begrenset, sier president i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll. Foto: Steinar Figved / Skylight / NTB

– Når folk skal overnatte her under en pandemi, vil dessverre kapasiteten være begrenset, sier president i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, til NRK.

Han sier de håper på fullt hus neste sommer, men at de da vil være avhengig av dobbelt som mange frivillige.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener tilbudet er viktig, og at ordningen det må styrkes. Han tror det er viktig for barn å ha en historie å fortelle når de kommer tilbake fra sommerferien.

– Det bidrar til mer inkludering og mindre utenforskap, sier han.