Innenriks

Høyesterett opphever rusdom på grunn av endret straffereaksjonssyn

Eidsivating lagmannsrett må ta stilling til en anke etter en heroindom på nytt. Høyesteretts ankeutvalg mener synet på straff for rusmisbrukere har endret seg.

I kjennelsen sier Høyesteretts ankeutvalg at tidligere praksis må fravikes i tilfeller der tiltalte er rusmisbruker, skriver Rett24.

Saken dreier seg om en dom fra Gjøvik tingrett. En mangeårig rusmisbruker i 30-årene ble dømt til 54 dagers fengsel for bruk og besittelse av fire gram heroin. Eidsivating lagmannsrett ønsket ikke å behandle en anke over straffeutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg har imidlertid opphevet den avgjørelsen. Grunnen er at flere rettsavgjørelser i Norge den siste tiden har vektlagt endrede oppfatninger av straff som virkemiddel i rusbehandlingen.

Saken fortsetter under videoen

Spørsmålet om straff for rusbrukere har vært et svært hett politisk tema det siste året. Regjeringens rusreform ønsket å avkriminalisere all narkotikabruk, noe som ikke fikk flertall på Stortinget. Heller ikke Arbeiderpartiets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk for tunge rusmisbrukere fikk flertall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen