Innenriks

Kjøring i amfetaminrus kan få samme straff som promillekjøring

Et forslag om å innføre samme straff for kjøring i amfetaminrus som for promillekjøring skal sendes på høring.

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker, og amfetaminer har vært blant verstingene av stoffer som er funnet i blodet hos bilførerne, påpeker samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Derfor ønsker vi nå faste grenser for straffeutmåling tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer, sier Hareide.

Forslaget bygger på en rapport fra en referansegruppe ledet av Oslo universitetssykehus. Høringsfristen er 30. september.

Saken fortsetter under videoen

– Innføringen av faste grenser vil kunne øke trafikksikkerheten, bidra til likebehandling og til effektivisering i rettsbehandlingen, påpeker Hareide.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: