Innenriks

Ny utregning viser at Norges selvforsyning av mat er lavere enn ventet

En ny metode, som tar med mer matimport, viser en lavere selvforsyning av mat i Norge. De to siste årene ble to tredeler av maten vår importert.

En ny metode for utregning av selvforsyningsgraden viser at to tredeler av maten vi spiste i 2018 og 2019 var importert.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har oppdatert metoden for utregning av selvforsyningsgraden, skriver Nationen. I den nye metoden blir mer av matimporten inkludert, og det sender selvforsyningsgraden nedover til rekordlave nivå.

– I den reviderte utregningen har vi tatt med grensehandel og privat matimport, i tillegg til en del andre justeringer. I sum gir det rundt 2,5 prosentpoeng lavere selvforsyningsgrad av mat enn tidligere utregninger har vist, sier avdelingsleder Lars Johan Rustad i Nibio til avisen.

De nye tallene til Nibio viser at selvforsyningen i 2018 og 2019 var nede i 34 prosent når en korrigerer for importen av råvarer til kraftfôr. Det vil si at omtrent to tredeler av all maten vi spiste i Norge var importert.