Innenriks

Telenor tapte i retten – må betale gebyr på 788 millioner kroner

Telenor slipper ikke unna et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner, har lagmannsretten bestemt.

[object Object]

Det var i 2018 at Konkurransetilsynet ga Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Gebyret er det høyeste gebyret tilsynet har gitt noensinne. Telenor klagde saken inn til Konkurranseklagenemnda, men vant ikke fram der i juni 2019.

Deretter ble saken klagd inn for domstolen.

– Gulating lagmannsrett har i dag opprettholdt konkurransemyndighetens vedtak mot Telenor, skriver Telenor i en pressemelding torsdag kveld.

– Skuffet

Saken knytter seg til en avtale Telenor hadde med selskapet Network Norway. Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven, ifølge Konkurransetilsynet.

– Telenor er skuffet over dommen. Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010, var lovlig, og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Har også fått nytt milliardgebyr

Telenor har hele tiden ment at avtalen ga økt konkurranse til fordel for kundene, men har altså ikke vunnet fram med dette synet verken i Konkurranseklagenemnda eller lagmannsretten.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge.

I sommer ble Telenor ilagt nok et stort gebyr for misbruk av sin markedsmakt, denne gangen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret lød på 1,2 milliarder kroner for brudd på EØS-avtalens artikkel 54. Selskapet har anket vedtaket.