Innenriks

Krever gransking av overdosedødsfall

Fagrådet og Actis krever en nasjonal gransking av den plutselige økningen i antallet overdosedødsfall i fjor.

– Det bør opprettes en undersøkelseskommisjon som undersøker alle overdosedødsfall, sier Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet.

– Vi kan ikke akseptere at så mange mennesker dør av overdose uten at man vet hvorfor, understreker Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

– Vi krever at helseministeren setter i gang en nasjonal gransking for å finne årsakene, slik at vi kan rette større innsats inn mot der det svikter. Bare slik kan vi lære og unngå at enda flere mister en de er glad i, fortsetter Huseby.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 136 medlemsvirksomheter.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan representerer 35 organisasjoner innen rusfeltet.

Høyeste antall siden 2001

I løpet av 2020 ble det registrert 324 overdosedødsfall i Norge, mot 275 i 2019, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

Det var første gang siden 2004 at antallet var over 300, og ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk, i en nyhetssak på FHIs nettsider.

valgfrihet: – Det bør bli mulig å velge bort sjansen for fulle medpassasjerer på flyet, mener generalsekretær Pernille Huseby i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. FOTO: LENE NEVERDAL/ACTIS

Sterkere heroin kan være en av årsakene til at så mange døde, mener Gjersing, som viser til at Kripos i fjor gjorde beslag av heroin som var tre-fire ganger mer potent enn vanlig.

Pandemirestriksjoner kan være en annen sentral årsak til økningen i antallet overdosedødsfall, tror Gjersing.

– Mange kommuner måtte i 2020 innføre omfattende restriksjoner og nedstengninger som følge av koronasituasjonen. Disse restriksjonene har sannsynligvis også rammet personer som er i risiko for narkotikautløste dødsfall, sier hun.

Permanent kommisjon

Verken Fagrådet eller Actis slår seg til ro med disse forklaringene.

«FHI har forskjellige hypoteser om hva som kan være grunnen til oppgangen, men kan ikke slå fast med sikkerhet hva som gjorde at overdosetallene ble så høye i 2020», påpekes det i et brev til helseminister Bent Høie (H).

«Derfor krever Fagrådet og Actis nå at det opprettes en nasjonal gransking der myndighetene får klarhet i hva som er årsaken til de høye tallene. Det bør også opprettes en permanent undersøkelseskommisjon som gjennomgår alle overdosedødsfall, slik det i dag gjøres i trafikken», fortsetter brevet.

Det minnes også om at Stortinget har vedtatt en nullvisjon for overdoser.

«For å oppnå dette, er det viktig å kartlegge de bakenforliggende årsakene til en plutselig og uforutsett økning i overdosedødsfall, slik at man kan tilpasse, justere og eventuelt innføre nye tiltak», skriver Fagrådet og Actis videre.

– Ville blitt ramaskrik

Selv om mange brukerorganisasjoner advarte mot konsekvensene da rusavhengige fikk et dårligere tilbud på grunn av koronarestriksjonene i fjor, er FHI overrasket over at det endte med så mange overdosedødsfall.

– Dette er overraskende siden antallet dødsfall i perioden mars til mai 2020 ikke skilte seg ut fra samme periode i de foregående årene, sier Gjersing i den før nevnte nyhetssaken.

Skoftedalen, på sin side, er overrasket over at økningen i overdosedødsfall kom overraskende på helsemyndighetene.

– Det er påfallende at ingen sentrale myndigheter som FHI eller Helsedirektoratet har fanget opp utviklingen underveis, mener han.

Selv om økningen i antallet overdosedødsfall er blitt behørig omtalt, mener Huseby at den ikke har fått den nødvendige oppmerksomheten så langt.

– Det ville blitt ramaskrik dersom vi hadde fått en like brå økning i dødsfall av andre årsaker, for eksempel i trafikken, sier hun.

Flere mener det samme

Både Fagrådet og Actis mener derfor at en granskning er på sin plass.

«Det er naturlig å undersøke om restriksjonene og nedstengningene i koronapandemien kan ha vært en medvirkende årsak til de høye overdosedødsfallene. En gransking vil gi oss viktige læringspunkter til neste helsekrise og til det løpende arbeidet med å forhindre overdoser og dødsfall. Det kan redde liv. Vi har ingen å miste», skriver de to organisasjonene i brevet til Høie.

Også brukerorganisasjonen Rio og politikere ønsker en nasjonal granskning.

– Vi forventer en grundig gransking hvor man ser på hvert eneste dødsfall, sier Rio-leder Kenneth Arctander Johansen til Klassekampen.

Sosialbyråd Lubna Jaffery i Bergen, fungerende sosialbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo og fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken (alle tre Ap), støtter ham i at dette nå er på sin plass, går det fram av samme avis.

Innhenter kunnskap

Dagsavisen har spurt helseminister Bent Høie hvordan han vil respondere på utspillet fra Fagrådet og Actis. Vi har i stedet fått svar fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun viser til ulike forskningsprosjekter som nå er igangsatt for å «innhente mer kunnskap og undersøke ulike mulige årsaker og sammenhenger på dette området, slik at vi kan iverksette enda mer målrettede tiltak.»

– Den gjeldende nasjonale overdosestrategien skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall, skriver Bjerke videre i en e-post til Dagsavisen.

– Vi har så langt ikke tatt stilling til hvordan den nåværende overdosestrategien skal følges opp etter 2022. Jeg er likevel åpen for både nye tiltak og justering av eksisterende tiltak underveis, basert på den kunnskapen vi til enhver tid har.

Bjerke skriver videre hun «er urolig over den økningen vi nå har sett (i antallet overdosedødsfall) og dette er et altfor høyt tall.»

– Det er tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad i, skriver Bjerke.

Vurderer søksmål

Av en artikkel i VG, går det fram at Rio-leder Kenneth Arctander Johansen nå også vurderer et gruppesøksmål mot staten for å stille helsemyndighetene til ansvar og sikre pårørende mulige erstatninger.

– Vi forsøkte å si ifra om at man ikke skulle kaste ruspasienter ut av sykehusene, stenge lavterskeltilbud i kommuner eller redusere planlagt behandling. I Oslo og Bergen stengte man brukerrom og mange kommuner hadde veldig lite oppfølging, påpeker Johansen til VG.

– Når det gjelder personer med rusproblemer, har vi gitt en sterk anbefaling om å opprettholde lavterskeltilbud under pandemien, er helseminister Bent Høies svar til VG på dette.

– Det har vært også vært et klart signal til helseforetakene om å ikke skrive ut pasienter fra rusbehandling av kapasitetshensyn, påpeker han videre til VG.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!