Innenriks

Innbyggere på Svalbard kan miste stemmeretten

Longyearbyen har hatt betydelig tilflytting fra utlandet de siste årene. Nå vil regjeringen kreve tre års botid i en norsk kommune for å kunne ha stemmerett.

– Etter en grundig gjennomgang foreslår regjeringen nå at det skal kreves tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å kunne ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Det ble innført lokaldemokrati i Longyearbyen i 2002, og regjeringen peker på at de fleste som bodde der på den tiden, hadde en tilknytning til en fastlandskommune. De senere årene har det imidlertid vært en økning i tilflytting fra utlandet.

I dag er det et stort innslag av innbyggere i byen som ikke har tilknytning til det norske fastlandet, skriver regjeringen.

Lovforslaget skaper debatt i Longyearbyen, og flere innbyggere er opprørt, skriver NRK.

– Det er så inngripende i folks liv at folk her lurer på om det er sant, sier redaktør Børre Haugli i Svalbardposten.

Det bor i dag nær 2.500 personer på Svalbard, og øygruppa har innbyggere som kommer fra over 50 forskjellige land.