Innenriks

Kommunen kan selv avgjøre om lærere og barnehageansatte prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen gir kommunene muligheten til å prioritere ansatte i skoler og barnehager, slik at fleste mulig er vaksinert før sommerferien er over.

Kommunene kan prioritere den aktuelle gruppen etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunnen for at de nå velger å prioritere gruppene er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at alle lærere derfor ikke ville vært beskyttet før skolene åpner igjen. Da måtte første vaksinedose vært satt senest tre uker før skolestart.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Noe merarbeid

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til. Det er kommunen selv som skal vurdere om de vil omprioritere.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Melby.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, reagerer på at kommune selv kan velge å ikke prioritere lærerne.

– Dette bidrar ikke til trygghet, men forvirring. Jeg kan ikke forstå at regjeringen ikke kan ta den avgjørelsen selv. Det virker merkelig. For ansatte i skoler og barnehager vil dette bidra til utrygghet, snarere enn å gi dem en følelse av trygghet, sier Handal til VG.

– Man sitter igjen med en opplevelse av å bli lurt. Jeg synes det er svært uheldig. Dette er unødvendig. Her må regjeringen bestemme seg. At vi skal holde på med dette, fram og tilbake, ser jeg ikke behov for.

Omdiskutert

En eventuell prioritering av lærere og andre yrkesgrupper i vaksinekøen har vært en het potet de siste månedene.

Blant annet sendte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune et brev til FHI der han ba om å få lærere og andre i utsatte yrker fram i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttets anbefaling har derimot til nå vært å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Dette har regjeringen valgt å følge.

Da regjeringen likevel valgte å prioritere stortingsrepresentantene og en rekke andre samfunnskritisk nøkkelpersonell i mai, tilspisset debatten seg. Flere stortingsrepresentanter valgte å avstå fra sin dose og sa de ønsket å gi den til en lærer.

Åpnet for prioritering

I april i år åpnet riktignok FHI for at lærere og skoler kunne prioriteres for vaksinering ved stor smittespredning.

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, het det i det faglige rådet. Flere steder er man nå ferdig med disse gruppene.

FHI tok i rådet imidlertid forbehold om at dette bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, skrev de.