Innenriks

Koronavaksine skal gis til alle som fyller 18 år i 2021

Aldersgrensen for å få koronavaksine i Norge er 18 år, men av praktiske grunner utvider nå FHI dette til å omfatte også alle som fyller 18 år i løpet av året.

– Vi ser at det er krevende å sette grensen ved når en har fødselsdag istedenfor å forholde seg til et helt årskull. Flere av kommunene har allerede en praksis hvor hele 2003-kullet får tilbud, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er kun vaksinen fra Pfizer/Biontech som Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har godkjent for bruk til personer under 18 år. Dermed er det kun denne som nå vil gis til de 17-åringene som blir myndige i løpet av året, ifølge Bukholm.

Det er unntak i vaksineprogrammet for barn mellom 12 og 17 år som har høy risiko for alvorlig sykdom.