Innenriks

Slik vil politiet redusere køen ved Svinesund

Etter at det kom koronalettelser har det på det meste vært fem timer kø ved Svinesund. Nå iverksetter politiet flere tiltak for at det skal gå raskere.

– Dette er selvsagt ikke holdbart for varetransporten, personer som skal på jobb, har vært på jobb eller har vært på en annen nødvendig reise. I samarbeid med Halden kommune, Statens vegvesen og tolletaten iverksetter vi nå flere endringer som skal redusere købelastningen. Flere tiltak er også til vurdering, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt.

Dette gjør politiet:

* Fra torsdag 17/6 kan pendlere bosatt i Sverige benytte den gamle Svinesund-broen, sammen med samfunnskritisk personell innen helse og omsorg.

* Politiet opprettet torsdag et nytt venteområde etter grensekontrollen (ved teststasjonen) for dem som skal videre til karantenehotell.

* Politiet får fra mandag 21. juni bistand fra Heimevernet til oppgaver tilknyttet grenseoppdraget på riksgrensen.

* Fredag ble skiltingen på E6 (norsk side) inn mot grensekontrollen endret for å separere inngående trafikk i to køer. Venstre fil går mot grønn sone (ordinære reisende), mens høyre fil går til rød sone (varetransport).

* På Vegvesenets informasjonstavler på sørgående E6 gjennom Follo og Østfold informeres det om at reisende må huske å innregistrere seg før retur til Norge.

Myklatun presiserer at det fortsatt kommer til å bli kø, og at tiltakene først og fremst skal avhjelpe dem som er på nødvendige reiser.

– Politiet skal fortsatt innreisekontrollere alle reisende. Regelverket er omfattende og komplisert, og den enkelte kontrollen kan ta tid, særlig om den reisende mangler nødvendig dokumentasjon, sier han.