Innenriks

Hva nå for sommerferien?

Du kan reise på sommerferie i utlandet, men regjeringen anbefaler fortsatt å feriere i Norge. Drar du ut er det mange regler og anbefalinger å følge med på.

– Det vil bli mulig å reise på ferie ut av landet, men det vil fortsatt være mange begrensninger og kompliserte regler, både i de landene du reiser til, og også når du kommer hjem, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse fredag der de nyeste lettelsene i smittetiltak ble kunngjort.

Regjeringen åpner nå litt mer enn det som tidligere var lagt opp for trinn tre, ifølge statsminister Erna Solberg.

Betydelige lettelser i reglene for innreisekarantene og karantenehotell vil nå gjøre det enklere å ta ferien i utlandet. Hvilke regler som venter deg vil være avhengig av flere ting, deriblant smittenivået i landet du har vært og om du har vært i EØS og Schengen, eller andre steder. Også statusen i koronasertifikatet vil spille inn.

– Det kan bli slitsomt å reise og det kan bli lang ventetid for å komme inn i Norge. Min anbefaling er å feriere i Norge, sa Melby.

Fra og med 5. juli blir det lettere for nordmenn å reise i Europa, for da oppheves Utenriksdepartementets (UD) globale reiseråd for land i Schengen, EØS, Storbritannia og en del tredjeland som vurderes som trygge. UD har fram til i dag hatt et globalt reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. I august skal regjeringen vurdere om reiserådet også skal oppheves for resten av verden.

Før fredagens pressekonferanse så det ut til at nordmenn flest har lagt opp til Norgesferie også i år. Nesten sju av ti (67 prosent) svarte i en undersøkelse tidligere i juni nei på spørsmålet om de ville reist til utlandet i sommer hvis det ble mulig, skrev VG. Bare 17 prosent sa ja.

Under følger en oversikt over hva det er lurt å sjekke før du legger sommerferien utenfor landets grenser.

Smittesituasjon kan endres raskt

Kravene til tester for å reise inn i andre land, koronasertifikat eller karanteneregler kan variere stort rundt omkring. Det kan også endres underveis i løpet av de kommende ukene, avhengig av smittesituasjonen.

For å holde oversikt har EU laget nettsida og appen Re-Open EU. Der er det oversikt over situasjonen i de enkelte landene i EU og EØS, i tillegg til at det er mulig å få oversikt over hva som gjelder for reising fra et land til et annet.

Nordmenn som for eksempel vil vende nesa mot populære ferieland som Spania og Portugal, trenger bare å fylle det ut i «reiseplanen». Så får de en oversikt over hva som gjelder akkurat nå.

Flere offisielle norske nettsider har også lister med råd over hva utenlandsfarere bør tenke på før de eventuelt reiser ut av Norge. I tillegg til å vurdere smitterisiko og hvilke forholdsregler som bør tas, er det lurt å sjekke hva reiseforsikringen dekker.

Kort tid etter at regjeringen kunngjorde de nye lettelsene, gjenåpnet SAS flere titalls direkteruter til utlandet, ifølge NTB. De presiserte samtidig at selv om Norge og mange land nå letter på reiserestriksjonene, krever de fleste land fortsatt ulike typer innreisetillatelser og negativt testresultat.

Karantenehotell og innreise

Flere nye endringer for utenlandsreiser ble også kunngjort fredag og trer i kraft i tida framover. Blant annet skal bruken av karantenehotell begrenses. Allerede fra lørdag 19. juni klokka 12 skal reisende fra EØS og Schengen slippe karantenehotell, gitt at de kommer fra land som har færre enn 500 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Fra andre land, deriblant Storbritannia, kan man teste seg ut av karantenehotellet tidligst etter tre døgn.

Fra 21. juni harmoniserer Norge sitt fargekart med EUs fargekart for reising. Land blir da grønne, røde eller mørkerøde ut fra smittetrykk. Allerede i dag slipper de som kommer fra grønne land innreisekarantene til Norge, og fra 5. juli endres terskelen for hva som er grønne land.

Ifølge ECDC, europeiske helsemyndigheter, ligger flere land nå mellom 25 og 50 smittede per 100.000 innbyggere. Med den nye terskelen for smittenivå kan de da bli grønne og unntatt karantene etter de nye reglene fra 5. juli. Det gjelder Italia, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Bulgaria og Luxembourg, ifølge VG.

I full gang

På toppen av regler og anbefalinger, er koronasertifikatet en viktig nøkkel for sommerferieplanene.

Det er over ei uke siden det norske koronasertifikatet ble rullet ut. Fullvaksinerte og beskyttede, det vil si folk som har fått første vaksinedose for tre uker eller mer siden eller som har hatt covid-19, får grønt pass. Uvaksinerte får rødt. Passet gir også grønt eller rødt lys etter prøvesvar.

Med utrullingen kom flere nye retningslinjer på plass for innreisende til Norge, blant annet slipper fullvaksinerte innreisekarantene. Det samme gjelder for dem som kan dokumentere at de har hatt korona det siste halvåret.

Hovedregelen er fortsatt at alle skal testes på grensa ved innreise, også de som får fritak fra innreisekarantenen.

Helse-Norge, regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) har alle reglene klare på sine nettsider.

EU samler seg

Fra 24. juni kobler Norge seg på EUs løsning for koronasertifikat. Det er ikke mange dagene siden EU-parlamentet ga grønt lys til et digitalt koronapass i EU, men flere land har allerede tatt det i bruk.

Målet er at passet skal være tilgjengelig i alle medlemslandene fra og med 1. juli.

Vaksinepasset, som kalles EUDCC, har som mål å la unionens innbyggere reise enkelt mellom medlemslandene. I likhet med det norske sertifikatet er det en QR-kode på mobilen som kan skannes, men det er også mulig å få det på papir. Passet utstedes av myndighetene i de enkelte landene.

Selv om Norge om ei knapp uke kobler seg på EUs løsning, kan det dukke opp landspesifikke regler. EU har i utgangspunktet sagt at alle som har vaksinesertifikatet i prinsippet skal unntas restriksjoner som begrenser bevegelsesfriheten, skriver CNN. De har bedt medlemsland om å avstå fra å ilegge dem som har vaksinepass flere restriksjoner, med mindre det er nødvendig. En ny mutasjon kan tvinge fram endringer, men land må i så fall svare for seg overfor EU.

Hvert land som bruker sertifikatet vil styre sitt eget opplegg, underlagt den felleseuropeiske løsningen. Noen land har samtidig åpnet opp mer for turister utenfor EU/EØS og Schengen.

---

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder på trinn 3

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.
 • Høyere utdanning
 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)

 • Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Arrangementer

 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)
 • Offentlige arrangementer: Med faste tilviste plasser: Inntil 1.000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500x4) utendørs. Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).
 • For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk: Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500x10). Uten faste plasser: Opptil 1.000 innendørs og 2.000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

(NTB)

Ines Margot Zander

Journalist