Innenriks

Åpning for større arrangementer ved bruk av koronasertifikat – 1.000 personer inne og 2.000 ute

Regjeringen åpner for inntil 1.000 personer på arrangementer innendørs uten faste sitteplasser ved bruk av koronasertifikat. Utendørs kan opptil 2.000 samles.

I forrige uke åpnet regjeringen for bruk av sertifikatet ved grensa til Sverige. Neste uke åpner regjeringen for bruk av sertifikatet innenlands i Norge.

På en pressekonferanse mandag kunngjorde regjeringen hva man kan bruke sertifikatet til:

* Passet kan tas i bruk ved større arrangementer og kystcruise. Uten faste sitteplasser kan opptil 1.000 delta på arrangementer innendørs, og 2.000 utendørs. Med faste sitteplasser kan 2.500 samles innendørs og 5.000 utendørs ved bruk av sertifikatet. Forutsetningen er at kun 50 prosent av lokalet brukes.

* Regjeringen vil innføre krav om at deltakere skal få kunne vite hvor de skal kunne teste seg ved større arrangementer. Arrangører skal inngå avtaler med teststeder.

* Ved større arrangementer likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. En negativ koronatest er gyldig i 24 timer.

Tid for gøy

– Gjennom pandemien har man kunnet gjøre de små, men viktige tingene og møte de nærmeste. Nå får vi igjen for at vi har vært forsiktige og for at stadig flere av oss er vaksinerte. Nå kommer tiden der vi kan ha det gøy på andre måter igjen, sier helseminister Bent Høie (H).

– Snart kan vi gå på store konserter, på fotballkamp eller festival. Det vet jeg at det er mange som har gledet seg til, sier helseministeren.

Koronasertifikatet ble presentert forrige uke. Det viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater. Dette vises gjennom «rødt eller grønt lys».

Høie understreker at koronasertifikat ikke kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5A grunnet ukontrollert smitte, men at det kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C.

Han understreker også at det skal brukes til å gi lettelser, og ikke sette begrensninger.

Må øke testkapasiteten

Ettersom negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19, erkjenner regjeringen at det vil bli økt behov for testing.

Regjeringen jobber med å få på plass en ordning hvor private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon, og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet, sier Høie.

Saken er oppdatert

Fakta om bruk av koronasertifikatet

* Ved innreise til Norge. Grønt sertifikat gir unntak fra karanteneplikt.

* Fra trinn tre i gjenåpningsplanen (med unntak av kommuner med 5A-tiltak):

– Arrangementer med faste plasser: Opptil 2.500 personer innendørs/5.000 personer utendørs

– Arrangementer uten faste plasser: Opptil 1.000 personer innendørs/2.000 personer utendørs

– På innenlands kystcruise

– På utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teatre og konsertsteder

* Fra trinn fire:

– Arrangementer med faste plasser: Opptil 5.000 personer innendørs eller 10.000 personer utendørs

– Arrangementer uten faste plasser: Opptil 2.500 personer innendørs eller 5.000 personer utendørs

– Arrangementer uten test eller koronasertifikat, med faste plasser: Opptil 2.500 personer innendørs/5.000 utendørs

– Arrangementer uten test eller koronasertifikat, uten faste plasser: Opptil 750 personer innendørs/1.500 utendørs

* Koronasertifikatet vil være grønt for fullvaksinerte, når det har gått mer enn tre uker siden første vaksinedose, man har gjennomgått covid-19 eller har fått et negativt prøvesvar for mindre enn 24 timer siden

* Private testleverandører vil få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat ved arrangementer. Testingen skal ikke belastes arrangører eller deltakere

Fakta om grønt og rødt lys i koronasertifikatet

Vaksinesertifikatet viser vaksinestatus, testresultater og om man har vært smittet av koronavirus. Dette avgjør om man får rødt eller grønt lys:

Dette gir grønt lys i koronasertifikatet

For vaksinasjon:

* Tre uker etter at du har fått én dose av en koronavaksine som krever to vaksinedoser (Pfizer/Moderna/AstraZeneca). Det grønne lyset vil vare i 14 uker etter den første dosen.

* Én uke etter at du har fått to av to vaksinedoser (Pfizer/Moderna/AstraZeneca). Kombinasjoner av vaksinedoser fra ulike produsenter blir også godkjent med tilstrekkelig tid.

* Én uke etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose fordi du har hatt koronasykdom mer enn tre uker før vaksinasjonen.

* Tre uker etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose med en vaksine som bare krever én dose (Janssen).

For negativt prøvesvar:

* Negativ test gir grønt lys i 24 timer fra prøven er tatt. Dette gjelder bare dersom man ikke har noen positive tester de siste sju dagene.

* Dersom du får en falsk positiv antigen hurtigtest og tar en ny PCR-test innen 48 timer som er negativ, får du også grønt lys i 24 timer.

Immunitet etter koronasykdom:

* Dersom du har hatt korona og dette er dokumentert, gir det grønt lys i seks måneder fra første positive test. Men det må gå minst 10 dager fra første positive test til man kan få grønt lys dersom man ikke er vaksinert.

* Tester man positivt på nytt de første tre månedene etter den første positive testen, vil man likevel ha grønt lys på grunn av at laboratorietestene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset selv om man ikke er smittsom.

Dette gir rødt lys i koronasertifikatet

* Hvis man ikke har fått påvist korona de siste seks månedene, er vaksinert eller har tatt en negativ koronatest de siste 24 timene.

* Hvis man har fått påvist koronavirus de siste ti dagene.

* Dersom opplysningene som er registrert om vaksinasjonen din er feil, slik at du blir vist som uvaksinert.

For vaksinerte:

* Hvis det er mindre enn én eller tre uker siden du fikk en dose med koronavaksine (se over for ulike scenarioer).

* Hvis du tester positivt for koronavirus etter vaksinasjon, får du et forbigående rødt lys i ti dager.

* Hvis du får påvist koronavirus mellom vaksinedose nummer én og to, vil du få et forbigående rødt lys. Deretter vil du bli regnet som fullvaksinert.

Dersom man har tatt en koronatest:

* De ti første dagene etter en positiv koronatest.

* Dersom man ikke har en negativ test de siste 24 timer. Dette gjelder i all hovedsak for personer som ikke er vaksinert.

Varighet

Koronasertifikatet på Helsenorge.no er gyldig 90 dager fram i tid av gangen. Årsaken er blant annet at man vil unngå misbruk, for eksempel at noen skriver ut koronasertifikatet og prøver å bruke det i Norge eller til grensepassering lenge etter at det er skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.