Innenriks

Slik blir koronasertifikatet kontrollert når man reiser inn til Norge

Dersom du er fullvaksinert etter har hatt korona siste seks måneder, slipper du innreisekarantene etter klokka 15 fredag. Slik kontrolleres koronapasset ditt.

Fredag ettermiddag trenger ikke lenger fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, å være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Ved ankomst Norge må de likevel ha fylt ut et innreiseskjema, de må kunne framvise et norsk koronasertifikat som viser at de oppfyller kriteriene for å få fritak fra innreisekarantene, og de må testes for koronavirus.

Når man ankommer grensen for kontroll ved innreise til Norge, skal man trykk på knappen «utvidet» kontrollside i koronasertifikatet. Denne skal vises til politiet ved grensepassering, opplyser Folkehelseinstituttet.

Slipper innreisekarantene

Politiet vil deretter skanne QR-kodene som er på denne siden, og kontrolløren vil få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Selv om informasjonen er gyldig betyr det ikke at du slipper innreisekarantene.

Politiet vil sjekke informasjon om hva slags vaksine man har fått, når man har fått den og om man har fått én eller to doser.

Disse slipper innreisekarantene fra klokka 15 fredag 11. juni:

* Personer som har status som fullvaksinert. Det vil blant annet si minst én uke etter man har fått vaksinedose nummer to.

* Hvis man har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

* Disse to gruppene trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ koronatest 24 timer før ankomst til Norge.

Tungvint, men nødvendig

– Vi må unngå importsmitte og en potensiell ny nedstenging som en konsekvens av økt reiseaktivitet, som vi så i forbindelse med jul og nyttår, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Det handler rett og slett om at vi må vite hvem som kommer, og om man skal i karantene eller ikke. Dette er tungvint for oss alle, og vi skal ikke ha dette systemet lenger enn nødvendig. Men nå er det fortsatt nødvendig, sier hun videre.

Torsdag gikk beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet ut og sa at de er bekymret for at endringene i innreisereglene vil føre til flere reisende og økte køer ved grenseovergangene.

I dialog med politiet

Justisministeren sier at regjeringen daglig er i dialog med Politidirektoratet om grenseoppdraget, og at de vet at det er krevende å håndtere stadige endringer i regelverket.

– Da er det viktig for meg å si at de som jobber på grensen, jobber så godt de kan i en krevende situasjon, og at vi alle må vise tålmodighet med politi, toll, vektere eller kommuneansatte på grensen. De gjør en kjempeinnsats for vårt felles beste, sier Mæland.

Hun minner om at Utenriksdepartementet fortsatt anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige, og at folk må være forberedt på kø. Det vil også bli mindre kø dersom alle har all dokumentasjon tilgjengelig og klar for kontroll.

– Er det planer om å bemanne opp grensestasjonene som følge av endringene i innreisekarantenereglene?

– Ja. I forbindelse med koronautbruddet i fjor ga vi politiet bevilgninger til å ansette 400 polititjenestepersoner som foreløpig skal benyttes på grenseoppdraget. I forrige uke foreslo vi i tillegg å gi en ekstra enkeltbevilgning til politiet slik at de kan ansette 100 politiutdannede ekstra nå, svarer statsråden.

Saken fortsetter under videoen


Trinn tre

Innenlands vil koronasertifikatet bli tatt i bruk i trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan, og neste uke vil regjeringen fortelle hvordan dette skal gjøres.

Statsminister Erna Solberg (H) understreker i en pressemelding at sertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger, men til å gi lettelser.

– For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, eller åpne tilbud som ellers ville vært stengt, sier hun.

Endringer i loven

Det er vedtatt endringer i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk sertifikatet i Norge. Regjeringen opplyser at det norske regelverket er foreslått å være begrenset til seks måneder. Bruken av sertifikatet skal opphøre når smittesituasjon og vaksinasjonsnivå tilsier det.

Klokka 15 fredag starter politiet å kontrollere koronasertifikat som er utstedt i Norge på grenseovergangene. Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no. Det kan lastes ned på mobil eller skrives ut.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen