Innenriks

Regjeringen vil ta verstingene - rasler med fotlenker og truer med fengsel

Regjeringen vurderer å straffe de verste ungdomsforbryterne hardere, nektet dem adgang til belastede områder og holde dem i sjakk med fotlenke.

Verstingene kan bli påsatt fotlenke for å forhindre at de oppholder seg «i belastede områder eller på steder som antas å øke faren for at det begås en straffbar handling», framgår det av en stortingsmelding om ungdomskriminalitet, som justisminister Monica Mæland (H) presenterte fredag.

Meldingen er utarbeidet av sju departementer og inneholder en rekke tverrfaglige grep mot ungdomskriminalitet og for bekjempelse av kriminelle gjenger. På justisfeltet dreier det seg blant annet om økt adgang til å straffe kriminell ungdom, straffeskjerpelser, utvidet adgang til inndraging av eiendeler fra lederskikkelser i kriminelle miljøer og forbud mot deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger.

Det er første gang på 20 år at det kommer en stortingsmelding om barne- og ungdomskriminalitet.

Alternativ til fengsel

– Selv om mye fungerer bra, er det grunn til bekymring for gruppen ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Disse ungdommene står også i fare for å bli rekruttert til kriminelle gjenger. Kriminelle gjenger utgjør en trussel for det norske samfunn og må bekjempes, sier Mæland.

Bruk av fotlenke for å håndheve oppholdsforbud er svar på en bestilling fra Stortinget i fjor. Der ble etterspurt endringer i straffeprosessloven slik at de som begår kriminalitet i bestemte områder, kan nektes å oppholde seg i en større omkrets og i et betydelig tidsrom. Det kom også ønske om å vurdere bruk av elektronisk kontroll for å håndheve dette.

– Det er veldig viktig å huske at fotlenke er et alternativ til fengselsstraff. Du kan tenke på det som en offentlig husarrest. De kan fungere i en skole- og arbeidssituasjon, og det er mye bedre enn å sitte i fengsel, sånn at de ikke rekrutteres inn i miljøer som er tungt kriminelle, sier statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

Ubetinget fengsel

Regjeringen ser også på muligheten for å øke bruk av oppholdspåbud med elektronisk kontroll som alternativ til ordinær varetektsfengsling, samt å gjøre det mulig å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel.

Regjeringen foreslår dessuten å fjerne frivilligheten i ungdomsstraff. Dette vil med all sannsynlighet få flertall i Stortinget, hvor regjeringen søker flertall med Fremskrittspartiet.

Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Riksadvokaten har alle varslet om behov for strengere virkemidler overfor en mindre gruppe ungdommer. I 2019 var det 188 barn under 18 i Oslo som ble anmeldt fire eller flere ganger. En økning fra 88 i 2015.

– De aller fleste barn og unge begår ikke kriminalitet, og det er lite innslag av gjengkriminalitet i Norge. Slik vil vi fortsatt at det skal være, understreker Mæland.