Innenriks

Ny energiplan: Ingen stans i oljeletingen

Regjeringen går inn for å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel.