Innenriks

Mor dømt til 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner

Moren som drepte sine to sønner i Lørenskog i fjor sommer, er i tingretten dømt til 21 års fengsel.

Det bekrefter kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, overfor NTB.

– Vi har fått dommen og den er på 21 års fengsel. Jeg skal møte klienten min i morgen og der skal vi gå gjennom innholdet i dommen og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Lærum.

Det var TV 2 som omtalte dommen først.

Dommen er i tråd med aktor Ane Evangs påstand som ble lagt ned i Romerike og Glåmdal tingrett forrige fredag. Statsadvokaten mener motivet for drapene var at tiltalte etter skilsmissen fra mannen, ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste, etter at hun selv tok sitt eget liv.

– Valgte å drepe

Dommen er i tråd med aktor Ane Evangs påstand, som ble lagt ned i Romerike og Glåmdal tingrett forrige fredag. Statsadvokaten mener motivet for drapene var at tiltalte etter skilsmissen fra mannen ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste etter at moren selv tok sitt eget liv.

– Påtalemyndigheten registrerer at retten er enig i den argumentasjonen som er fremholdt, og vi er tilfreds med resultatet, sier Evang til NRK.

Tingrettsdommer Anja Bech drøfter nøye i dommen spørsmålene om kvinnens mentale helsetilstand, bakgrunnen og opptakten til drapene om kvelden den 18. eller natt til 19. juli i fjor.

– Retten har funnet det bevist utenfor enhver rimelig tvil at drapene ble begått som en overveid beslutning og etter forutgående planlegging. Tiltalte hadde tid og mulighet til å veie for og imot, og hun valgte å gjennomføre begge drapene, skriver dommeren.

Påsto frifinnelse

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt kvinnen, er begge enige om at kvinnen ikke var i noen form for psykose eller annen tilstand av utilregnelighet da drapene ble begått.

Kvinnens andre forsvarer, advokat Gard André Lier, hevdet likevel i sin prosedyre at det er betydelig tvil knyttet til spørsmålet om kvinnens tilregnelighet i tiden rundt drapene og la ned påstand om frifinnelse.

Kvinnen forklarte i retten at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noen andre enn henne. Hun har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene.

Vanskelig å forstå

I straffeutmålingen finner dommeren ingen formildende omstendigheter, selv om kvinnen i retten framsto som grunnløst fortvilet og med et klart ønske om dø. Bech skriver at drapene skjedde som følge av et sinne mot eksmannen og en opplevelse av å ikke kunne dø fra barna.

– Dette er en tankegang som er vanskelig å forstå, men likevel ikke slik at hennes evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen er av en slik karakter at det får betydning for rettens utmåling av straff, står det i dommen.

Eksmannen ble siktet

Sønnene på ett og sju år ble funnet drept i juli 2020 i leiligheten de bodde i med moren. Det var brannmannskaper som fant barna etter å ha mottatt melding om brann. De fant da barna døde, mens kvinnen hadde kritiske skader etter flere forsøk på ta sitt eget liv.

Kvinnen er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene på eksmannen etter at hun i ambulansen på vei til sykehuset fortalte at han hadde vært i leiligheten og skadd henne. Han ble feilaktig siktet for grov kroppsskade mot kvinnen og drap på sønnene.

---

Fakta om barnedrapene i Lørenskog

  • 19. juli 2020: To brødre på ett og sju år blir funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog. Den 36 år gamle moren blir funnet kritisk skadd. Dagen etter opplyser politiet at hun er siktet for drap.
  • 9. april 2021: Kvinnen tiltales for å ha kvalt sønnene og for å ha gitt politiet uriktige opplysninger slik at eksmannen uriktig ble siktet for drap på barna og mishandling av henne. Hun tiltales også for underslag av 115.000 kroner fra den eldste sønnens bankkonto, en overføring hun gjennomførte samme kveld som drapene skjedde.
  • Rettssaken mot kvinnen gikk i Romerike og Glåmdal tingrett i forrige uke.
  • Sakkyndige som har undersøkt kvinnen, har slått fast at hun var tilregnelig på tidspunktet for drapene.
  • Statsadvokat Ane Evang la ned påstand om 21 års fengsel. Kvinnen har vært forsvart av advokatene Gunhild Lærum og Gard André Lier, som i prosedyren hevdet at klienten ikke kan ha vært tilregnelig, og de la derfor ned påstand om frifinnelse.
  • Barnas far og kvinnens eksmann hadde Sol og John Christian Elden som bistandsadvokater.
  • Dommer i tingretten var Anja Bech.
  • Torsdag ble det kjent at tingretten har dømt kvinnen til fengsel i 21 år.

(NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!