Innenriks

Millioner til jussfakulteter etter trygdeskandalen

De juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø får 20 millioner kroner til å satse på trygderett i kjølvannet av trygdeskandalen.

Fredag satte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sluttstrek for kommunestreiken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bakgrunnen er konklusjonen i Arnesen-utvalgets rapport om trygdeskandalen, der det ble slått fast at de EØS-rettslige elementene i for liten grad ble tatt opp når man drøftet saker som involverer disse.

I avtalen som nå er inngått mellom departementet og fakultetene, settes det av 5 millioner kroner i året i fire år for å rekruttere til vitenskapelige stillinger, utvikle undervisningstilbud og formidle diskusjon om fagfeltet, skriver Rett24.

– Dette er viktig både for å få fram ny kunnskap og for å ha miljøer som med et kritisk blikk kan ettergå den praksis som føres i forvaltningen. Når det gjelder Nav-rapporten, så er Arnesen-utvalget tydelig på at selv om det politiske ansvaret åpenbart ligger i departementet, så er det et utvidet ansvar som involverer mange forskjellige instanser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Saken fortsetter under videoen

– Jeg tror vi må erkjenne at trygdeforskningen ikke har vært veldig store og sterke forskningsmiljøer. Det har vel kanskje dreid seg om en håndfull personer på forskjellige institusjoner, og det har ikke vært oppfattet like prestisjefylt som enkelte andre fagfelt. Vi har også manglet sammenkoblingen mellom EØS-miljøet, som er stort, og trygdemiljøet, sier Isaksen.

Pengene skal tildeles etter søknad, og fakultetene skal rapportere årlig om progresjonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen