Innenriks

Ingen menneskerettsbrudd ved Drammen havn

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) fant ingen tegn på menneskerettsbrudd i striden om lossing og lasting ved Drammen havn.

NTF boikottet Holship for å hindre ansatte i selskapet å losse og laste skip i Drammen havn. Men Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg fant ingen tegn på menneskerettsbrudd i striden. Foto: Heiko Junge / NTB

Havnekonflikten som startet i Drammen for åtte år siden er nå over.

Det danskeide selskapet Holship utfordret i 2013 Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) monopol på lasting og lossing ved norske havner og krevde rett til å bruke egne medarbeidere.

Dette resulterte i en tre år lang konflikt der NTF boikottet Holship for å hindre ansatte i selskapet å losse og laste skip i Drammen havn.

Konflikten endte til slutt i Høyesterett, som slo fast at boikotten var ulovlig. LO klaget saken inn til EMD, og mente saken innebar en krenkelse av organisasjonsfriheten.

Ifølge Rett24 kom Menneskerettsdomstolen enstemmig fram til at det ikke foreligger noe brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. De gir støtte til avgjørelsen i Høyesterett, der man vektla at boikotten var i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Trass i at de ikke vant fram med anken, er LO fornøyd med dommen. Der understreker nemlig EMD også at frihetene i EØS ikke er likeverdige rettigheter til organisasjonsfriheten i menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Dermed underkjente den både Høyesteretts og EU-domstolens rettspraksis på dette området. Dommen er på dette punkt en viktig seier for norsk og europeisk fagbevegelse, som hele tiden har hevdet at faglige rettigheter ikke kan underordnes EU-rettens økonomiske friheter, sier leder for LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen.

(©NTB)