Innenriks

Spillet i kulissene om kroningen av Vedum

Et sentralstyremøte 18. mai ble startskuddet for den hemmelighetsfulle prosessen som sikret Trygve Slagsvold Vedum status som Sps statsministerkandidat.

Av Marie De Rosa, Johan Falnes og Marius Helge Larsen

Til stående applaus ble Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum omsider kåret til partiets statsministerkandidat på landsmøtets siste dag lørdag.

Da hadde han i flere uker nektet å svare på spørsmål knyttet til sin posisjon i en eventuell rødgrønn regjering etter valget.

Men før Vedum gikk opp på landsmøtets talerstol og takket for tilliten, hadde diskusjonene innad i partiet allerede pågått i flere uker.

Sentralstyremiddag

Den endelige avklaringen kom først på en sen middag på landsmøtehotellet fredag kveld. Der deltok partiledelsen og resten av sentralstyret.

– Vi hadde en middag der vi tok en fot i bakken og sentralstyret til slutt ba meg om å fremme forslaget, forteller Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Det var partiets interne regler som gjorde at nettopp Arnstad måtte fremme forslaget. Den eneste andre med slik forslagsrett, var Vedum selv.

Arnstad gjorde som sentralstyret hadde bestemt. Lørdag ettermiddag tok hun ordet under behandlingen av en resolusjon om regjeringssamarbeid og foreslo en endring i teksten.

– Det mangler bare én setning, sa hun.

Så fremmet hun på vegne av sentralstyret følgende ordlyd:

«Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar.»

Møte 18. mai

Men da sentralstyret offisielt tok beslutningen fredag kveld, hadde medier som Nationen og Vårt Land for lengst artikler ute hvor de erfarte hva utfallet ville bli.

I realiteten startet prosessen allerede da spørsmålet ble tatt opp på et sentralstyremøte noen uker i forveien, 18. mai, forteller Senterpartiets 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim. I sentralstyret sitter hele partiledelsen, parlamentarisk leder og flere fylkesledere.

Dette skal ha vært første gang statsministerspørsmålet kom opp i denne typen møte.

– Det var mer en slags lytterunde, sier Vedum selv.

– Det er sånn det er i forberedelse med et landsmøte, at ulike ting blir tatt opp, og så må man lytte. Det er en viktig del av det å være leder.

På møtet skal flere styremedlemmer ha tatt til orde for å utnevne Vedum.

– Noen fylker hadde det med seg hjemmefra, at presset ble større og større. Da måtte vi avgjøre hvordan vi skulle forholde oss til det, sier Tvinnereim.

Ifølge Tvinnereim var ikke dette en sak som sto på dagsorden, men et tema som kom opp i en åpen runde i begynnelsen av møtet. Det ble heller ikke fattet en beslutning på sentralstyremøtet, men medlemmene var samstemte i at en kroning av Vedum måtte komme som følge av et klart og tydelig ønske fra partiet.

Uformell prosess

Det var ingen flere formelle møter med statsministerspørsmålet som tema i sentralstyret som helhet etter dette, ifølge Tvinnereim. Hun kjenner heller ikke til om det var noen uformelle møter i denne perioden, eller møter utenfor sentralstyret.

Sp-nestlederen insisterer på at prosessen fram til statsministeravklaringen på lørdag ikke har vært organisert.

– Men vi snakker jo sammen hele tiden. Kretsen rundt Marit (Arnstad, journ.anm.) og Ola (Borten Moe, journ.anm.) sitter tett på og analyserer ting hver dag og kjenner på hvor landet ligger, sier Tvinnereim.

Vedum deltok også selv i diskusjonene.

– Jeg snakket med folk, og folk ringte meg og litt forskjellig. Men sånn er det. Jeg håper det er sånn i andre partier også, at de snakker med hverandre, sier han.

Før landsmøtet gikk flere fylkesledere også offentlig ut med sitt ønske om å erklære Vedum som statsministerkandidat.

Bekymring

Men i diskusjonene intern i partiet var det også flere som ga uttrykk for bekymring.

Tvinnereim var selv en av dem som hadde motforestillinger. Så sent som fredag ettermiddag kom nestlederen med følgende uttalelse til NTB:

– Jeg skulle ønske at vi ikke var nødt til å ta den diskusjonen nå, for jeg syns det er feil fokus, og jeg syns det er prematurt. Men jeg erkjenner at vi må forholde oss til det.

I samtalene internt tok Tvinnereim opp at en lansering av Vedum som partiets statsministerkandidat ville kunne oppfattes svært ulikt i de forskjellige fylkene.

Også presset fra mediene om å avklare statsministerspørsmålet ble diskutert.

– Det at alle de røstene og fylkene ble hørt og var fortrolige med det vi skulle lande på, var viktig, sier Tvinnereim. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen