Innenriks

Unio-streiken avblåst – partene skylder på hverandre

Fredag grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Nå strides KS og Unio om hvem som er skyld i at streiken ble avblåst.

Brannfare ved prosess- og gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad var den konkrete grunnen til at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fredag så seg nødt til å gripe inn og sette sluttstrek for den ukelange streiken.

Samme dag fikk regjeringen et varsel om at det var akutt fare for at søppelet i anlegget ville selvantenne og føre til brann. Dermed ble Unio og KS innkalt til et møte klokka 16.

– Ingen løsning

– Brannvesenet har beskrevet situasjonen som meget alvorlig. På møtet ble det klart at partene ikke ville finne en løsning på den konkrete saken, sier Isaksen til NTB.

En brann ved anlegget kunne føre til fare for liv og helse, som ifølge Isaksen er den eneste grunnen til at regjeringen griper inn i streiker.

– Vi ønsker ikke å gripe inn i streiker. Det er lovlig å streike, og det er en sentral rettighet, påpeker han.

Siden torsdag 27. mai har særlig lærere og sykepleiere over hele landet streiket. Over 22.600 Unio-medlemmer har vært i streik i 16 kommuner og ti fylkeskommuner i KS-området.

Hundrevis av skoler og barnehager, helseinstitusjoner og andre kommunale virksomheter har vært berørt.

Strid om dispensasjoner

Ifølge direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, søkte Fredrikstad kommune om dispensasjon for avfallsanlegget tre ganger.

– Unio avslo alle gangene. Det må Unio bære ansvaret for, sier han i en pressemelding.

Det avviser leder for Unio kommune, Steffen Handal.

– Da vi ble kjent med at situasjonen var alvorlig, tilbød vi selvfølgelig dispensasjoner, sier han til NTB.

– Provoserende

Unio skal også ha bedt KS om flere tiltak for å løse den konkrete situasjonen.

– Men det ville ikke KS være med på. De fikk muligheten, men valgte å si nei. Det er direkte provoserende, sier Handal.

– De har lett med lys og lykte etter problemer som streiken har medført, slår han fast.

På spørsmål om KS kunne ha gjort mer for å løse saken ved avfallsanlegget, peker Gangsø på at Fredrikstad kommune fulgte alle spillereglene.

– De søkte om dispensasjon tre ganger, men Unio valgte bevisst å avslå. Streikekomiteen hadde rikelig anledning til å innvilge dispensasjon, sier han til NTB.

KS-leder Bjørn Arild Gram er på sin side svært fornøyd med at streiken er avsluttet.

– En streik i kommunesektoren vil alltid ramme innbyggerne. At den nå er slutt, er særlig viktig for elever, pasienter og andre som har vært rammet, sier han i en pressemelding.

Skuffet

Tvungen lønnsnemnd innebærer at de streikende nå må tilbake på jobb, mens det blir opptil Rikslønnsnemnda å fastslå resultatet i lønnsoppgjøret.

Når det vil skje, er uklart. Først må regjeringen legge fram en egen lovproposisjon om saken for Stortinget.

– Det regjeringen gjør nå, skuffer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik, sier Handal.

Unio gikk til streik fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent, 0,1 prosentpoeng over rammen i frontfaget, var for dårlig.

– Løser ikke problemene

De andre sammenslutningene LO, YS og Akademikerne godtok rammen, som med stor sannsynlighet også blir det endelige resultatet for Unio.

– Dette løser uansett ikke problemene som kommunesektoren står overfor, sier Handal.

I Oslo fortsetter imidlertid streiken. Oslo er eget tariffområde, og heller ikke her ville Unio godta tilbudet fra KS. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: