Innenriks

De evakuerte etter brannen på Sotra får flytte hjem igjen

De over 500 personene som torsdag ble evakuert etter skogbrannen på Sotra, får flytte tilbake til sine hjem.

Brannvesenet opplyser at det fremdeles vil komme en del røyk fra området, men det er trygt for de evakuerte å vende tilbake til hjemmene sine, skriver Øygarden kommune.

Brannmannskapene vil fortsette å jobbe på stedet utover kvelden og natten.

– Vi kommer til å ha god bevoktning, også slukkefunksjon, i løpet av natten, sa innsatsleder for brannvesenet Jarl Hestad på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han sier at det fortsatt foregår brannbekjempelse på stedet, men at det er av en langt mindre art enn tidligere. Det vil fortsatt være tre helikoptre i beredskap.

– Dette for at vi skal ha en restberedskap og en styrkeberedskap for å håndtere alt som kan dukke opp, sier Hestad.

Kan ta dager

Sivilforsvaret opplyser at de fredag ettermiddag har 48 mannskaper i sving, som driver med etterslukking og som bistår brannmannskapene.

Det kan ta flere dager før skogbrannen på Sotra er under kontroll, mener brannvesenet. Ugunstig vind kan gjøre at flammene blusser opp igjen.

– Det er gjort en fantastisk innsats av nødetatene, Sivilforsvaret, Røde Kors og andre som har deltatt i hjelpearbeidet, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Kommunen gjør oppmerksom på at det vil være brannlukt i området en tid framover.

To hus tatt av flammene

De første meldingene om brannen kom ved 12-tiden torsdag. Rundt 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner har deltatt i slokkearbeidet sammen med Sivilforsvaret.

Det begynte først å brenne i den tørre lyngvegetasjonen ved Fjæreidepollen på Sotra. Deretter spredte brannen seg i stor fart nordover, blant annet til Dalaskjenet, der et hus begynte å brenne, før den blusset opp i Kårtveitpollen noen kilometer lenger nord.

To hus er tatt av flammene.

Har startet etterforskning

Politiet har startet bred etterforskning og ønsker tips fra publikum som kan bidra til å avdekke brannårsaken. Kriminalteknikere fra Vest politidistrikt skal gjøre undersøkelser fredag, og det skal gjennomføres vitneavhør av beboere i området der brannen startet, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet ønsker tips i saken og har opprettet tipstelefon på 47 69 60 60.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at brannen var påsatt.