Innenriks

Rusmisbrukere unnlater å tilkalle ambulanse av frykt for politiet

Fire av ti unnlot å ringe etter ambulanse i akutte situasjoner der rusmisbrukere tok overdose, ble psykotiske eller ble alvorlig skadd, viser en undersøkelse.

Bildet viser en brukt sprøyte som ligger på bakken.

Frykt for at politiet skulle bli koblet inn var den hyppigst oppgitte årsaken, mens nest flest mente at ambulanse var unødvendig, viser undersøkelsen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

– Våre funn kan indikere at frykt for varsling av politiet spiller inn i akuttsituasjoner, men det sier oss ikke om frykten gjelder involvering av politiet i seg selv eller frykt for straff, skriver forfatterne av studien.

I alt 815 personer deltok i undersøkelsen, som er utført av forskerne Ole Røgeberg og Willy Pedersen ved henholdsvis Frischsenteret og Universitetet i Oslo.

Undersøkelsen viser også at det er færre som søker helsehjelp blant dem som har psykiske lidelser enn de med somatiske sykdommer.

– Noen kan oppleve at fordelene og gledene ved bruk av rusmidler kan oppveie de potensielle skadene. Derfor ønsker de ikke å fortelle om bruken til helsepersonell, eller de kan undervurdere den faktiske risikoen ved egen bruk, skriver forfatterne.

Forskerne legger til at skam og bekymring for sosial stigmatisering nok også har en betydning, særlig ved illegal rusbruk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen