Innenriks

Så mange over 65 år i Norge er nå vaksinert

Vaksinasjonsdekningen er høy blant de eldste i Norge, ifølge FHI, som påpeker at 93 prosent av alle nordmenn over 65 år nå har fått minst én vaksinedose.

– Dette er veldig gledelige tall. En så høy oppslutning om koronavaksinasjon gir oss håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Vaksinasjonsdekningen er høy for aldersgruppene 65 år og eldre i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene. Det skyldes at vaksinedosene har vært jevnt prioritert over hele landet til disse gruppene.

– Det betyr at Oslo og deler av Viken som har lavere alder på sine innbyggere enn øvrige fylker har fått færre doser tidlig i programmet, sier Bukholm.

Nyeste fra Dagsavisen.no: