Innenriks

Solberg: Neste steg i gjenåpningen av Norge blir 27. mai

Neste steg av gjenåpningen av Norge skal tas neste torsdag. Da blir det blant annet skjenking til midnatt uten matservering, og åpning for grønt nivå i skolene.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse i Marmorhallen om koronasituasjonen.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

– Regjeringen mener det er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen. 27. mai går vi til trinn to, altså torsdag i neste uke, sier Solberg.

Statsministeren understreker at det er utbrudd i enkeltkommuner som gjør at det vil være strengere lokale regler noen steder.

– Det betyr at vi går inn i en periode hvor det vil bli større forskjeller i smittevernreglene, sier Solberg.

Hun sier det er viktig å vente til neste torsdag med å innføre lettelsene, for at kommunene skal få tid til å forberede seg.

– Selv om vi åpner Norge mer opp, har vi fortsatt utbrudd og mer smitte noen steder, sier statsministeren.

Trues av mutasjoner og utbrudd

På spørsmål fra NTB om hva som eventuelt kan velte gjenåpningsplanen nå, pekte Solberg på nye virusvarianter, eller mutasjoner.

– Det vi er aller mest redd for, er mutasjoner som kommer som vaksinene ikke virker på, sier Solberg.

– Mange av regelendringene vi har planlagt, kan forskyves hvis vaksinene ikke lenger virker like godt, sier hun.

I tillegg til mutasjoner sier statsministeren at store utbrudd som man ikke klarer å slå ned, er en risiko.

– Vi må slå disse ned, hvis ikke må vi vente enda lenger på neste trinn. Det er derfor det går tre uker mellom hvert trinn i gjenåpningen, og det bidrar til at vi kan ha oppdatert kunnskap, sier Solberg.

Blant lettelsene som kommer, er at det omstridte kravet om matservering fjernes for utesteder som serverer alkohol. De får også ha åpent til midnatt.

Det er imidlertid fortsatt krav til bordservering og én meters avstand.

Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Fra torsdag 27. mai kan kommuner med lite smitte over tid beslutte selv om de skal gå til grønt nivå i barnehager, skoler og SFO, opplyser regjeringen.

I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, opplyser regjeringen.

Fram til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

– Når regjeringen åpner opp Norge, prioriterer vi barn og unge. De vil få mindre strenge tiltak enn de voksne. Trinn to betyr en mer normal hverdag i mange barnehager og skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister minister Guri Melby (V).

– En mer normal hverdag

– Vi har en nedadgående smittetrend de fleste steder, og vi mener det er riktig at kommunene nå i større grad får bestemme nivå selv, sier Melby.

En forutsetning er at kommunen har god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller.

De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå.

Flere kan se barn og unge i aktivitet

For arrangementer blir det en grense på 100 personer innendørs for arrangementer som samler deltakere under 20 år.

– Jeg er glad for at vi nå gjør det enklere for at barn og unge kan møtes og drive med aktiviteter. Det er ikke et krav at de er fra samme kommune, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

På offentlige innendørs arrangementer for voksne økes antall personer som kan samles uten faste plasser fra 10 til 50. I private sammenkomster som ikke skjer i hjem, hager eller hytter, kan man nå være 20 personer innendørs og 30 utendørs.

I private hjem endres anbefalingen for hvor mange man kan ha besøk av fra fem til ti, så lenge man holder én meter avstand. Personer som regnes som beskyttet, altså vaksinerte eller immune, skal ikke regnes med.

Åpner for reiser umiddelbart

Varemesser og midlertidige markeder kan nå også holde åpent og følge samme regler som kjøpesentre, ikke som arrangementer.

Rådet om å unngå unødvendige innenlandsreiser blir fjernet, men statsministeren understreker at det er viktig å ta forholdsregler for ikke å spre smitte.

Rådet for innenlandsreiser er gjeldende umiddelbart.

Regjeringen åpner også for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, og vil ta i bruk private leverandører.

– Vi ser for oss at det offentlige skal betale for dette, påpeker Guri Melby.

Konfirmasjon

Regjeringen åpner nå også for at folk kan delta i arrangementer som dåp, konfirmasjon og bryllup på tvers av kommunegrenser. Den norske kirke jubler for lettelsen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han har fått mange henvendelser fra folk som har utsatt arrangementer fordi de vil ha med familie som bor i en annen kant av landet.

– Da har jeg en god nyhet til dem. Regjeringen endrer rådet om ikke å samle personer på tvers av kommunegrenser i arrangementer, til at vi oppfordrer til forsiktighet, sier Ropstad.

– Bor du i en kommune med lavt smittenivå, kan du delta i et arrangement i en kommune med tilsvarende nivå, sier han.

Kirkerådet er blant dem som har bedt regjeringen gjøre endringer i disse rådene. Kirkedirektør Ingrid Vad Nilsen ønsker lettelsen velkommen.

– Dette vil lette byrden for mange familier som har utsatt bryllup, dåp og konfirmasjoner. Det er også viktig for grupper som ikke har kunnet delta på arrangementer i nabokommunen, sier hun.

Letter på karantenehotell

Reisende fra Storbritannia og EØS-/Schengen-land med færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene, og mindre enn 4 prosent positive tester, slipper nå karantenehotell. De må isteden gjennomføre karantenen hjemme eller på annet egnet sted.

I tillegg slutter man å skille på nødvendig og unødvendig reise for disse landene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Reisende utenfor Europa må fortsatt i utgangspunktet oppholde seg på karantenehotell i minst sju dager.

Reiseråd forlenges

Men det globale reiserådet forlenges til 1. juli. Det betyr at alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel av befolkningen er vaksinert.

Helsemyndighetene anbefaler at antall utenlandsreiser, også blant personer som er fullvaksinert i Norge, holdes lavt fram til størstedelen av den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Utenriksdepartementet og helsemyndighetene kommer tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli.

Derfor åpner de

Regjeringen har hatt tre viktige kriterier som har avgjort gjenåpningstempoet: Smittesituasjon, status i vaksineringen og kapasitet i helsetjenesten.

– Vi ser at antallet sykehusinnleggelser går ned. Smittetallene er stabile. 36 prosent av alle over 18 år er nå vaksinert med første dose. Vaksineringen går etter planen, sier statsminister Solberg.

– Vi kan nå styrke arbeidet med å få fart på Norge igjen, sier hun.

Avgjørelsen om å gå til andre trinn er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Jeg er glad for at vi begynner å se slutten på pandemien. Gradvis kan vi ta hverdagen tilbake, sier statsministeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Lettelser i trinn 2 av gjenåpningen

Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Dette er reglene som da gjelder for hele landet:

Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt.

Fritidsaktiviteter

Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute.

Arrangementer

Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser, fra 10 til 50 personer.

På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter, økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.

I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk, fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i anbefalingen om hvor mange man maksimalt bør være. Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Varemesser og midlertidige markeder skal nå reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer.

Reiser

For personer som er beskyttet som bor i en kommune med strenge tiltak og reiser til en kommune med mindre strenge tiltak, gjelder ikke anbefalingen om å følge regler og anbefalinger i hjemkommunen. (Gjelder fra 21. mai).

Skjenking

Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller. Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering og én meters avstand.

Testing

Regjeringen åpner for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

Testkriteriene endres slik at kommunene kan teste personer uten mistanke om sykdom. Kommunene får muligheten til å prioritere ledig testkapasitet til disse nye formålene.

Toppidrett

På trinn 2 åpnes det for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for. Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

---