Innenriks

Viken-kommuner i møter med statsforvalteren om koronatiltak

De strenge tiltakene i flere Viken-kommuner går ut fredag. Onsdag skal berørte kommuner i møte med Statsforvalteren om mulig videreføring av tiltakene.

Kommunene Lier og Drammen har i over to måneder vært underlagt et strengt tiltaksregime bestemt av sentrale myndigheter, skriver Drammens Tidende. Begge kommunene er sammen med sju andre Viken-kommuner nå underlagt såkalte 5B-tiltak, som innebærer skjenkestopp, stengte treningssentre og strenge begrensninger på arrangementer og breddeidrett.

Regjeringen må innen fredag bestemme seg for om tiltakene skal forlenges, nedjusteres eller om kommunene selv skal få bestemme egne regler.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har innkalt de berørte kommunene til møte onsdag klokken 18, der også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil være til stede. Etter møtet vil de gi en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet. (NTB)