Innenriks

Høyre vil fjerne kontantstøtten

Høyres landsmøte trosser partileder Erna Solberg og går inn for å fjerne kontantstøtten. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil kjempe for å beholde den.

Fra et møterom på Thon Hotel Opera følger statsminister Erna Solberg og nestledere Jan Tore Sanner og Tina Bru med på Høyres landsmøte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Saken er oppdatert

I stedet for kontantstøtte vil Høyre ha en ventestøtte for foreldre som står i kø for barnehageplass. Det er klart etter en relativt jevn votering på landsmøtet søndag.

Saken skapte livlig debatt blant delegatene før votering.

Til slutt stemte et flertall 184 av dem for å fjerne kontantstøtten, mens et mindretall på 145 stemte for å beholde kontantstøtten.

Modningsprosess

Blant dem som har argumentert for å beholde kontantstøtten, er statsminister og partileder Erna Solberg.

Hun erkjenner nederlag, men holder samtidig døra på gløtt for et kompromiss med KrF.

– Det å fjerne kontantstøtten er ikke høyt oppe på vår prioriteringsliste, sier Solberg til NTB.

Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, de to partiprofilene som har ledet arbeidet med Høyres nye partiprogram, tilhørte også mindretallet.

Helleland mener det har vært en modningsprosess i partiet.

– Vi har hatt denne debatten på veldig mange landsmøter nå, og mindretallet har vokst seg større og større for hvert år. Nå var Høyre åpenbart modent for å si nei til kontantstøtten slik vi kjenner den, sier hun til NTB.

I stedet går Høyre inn for å sikre rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år. De som ikke får plass, skal kunne få ventestøtte mens de står i kø.

Splittet partiledelse

Nestleder Tina Bru forteller at hun skilte lag med partileder Erna Solberg og nestlederkollega Jan Tore Sanner i voteringen.

– Det er ikke fordi jeg er en veldig sterk prinsipiell motstander av kontantstøtten. Jeg skjønner godt de i partiet som argumenterer for at dette handler om valgfrihet for familiene, sier Bru til NTB.

– Men vi står i en tid nå hvor vi kommer til å måtte prioritere hardere, sier hun.

Bru mener kontantstøtten har flere uheldige effekter, både at kvinner holdes ute av arbeidslivet og at barn fra innvandrerfamilier holdes utenfor barnehage. Samtidig er det grenser for hva staten skal betale for:

– Jeg synes ikke det er riktig å betale folk for å la være å bruke et velferdstilbud.

KrF slår tilbake

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tar derimot kontantstøtten i forsvar.

– Det er overraskende at Høyre nå vil fjerne kontantstøtten, sier Ropstad, som varsler at KrF nå vil kjempe for å beholde ordningen.

Ifølge ham handler det først og fremst om å gi familier valgfrihet når barna er små.

– Det handler ikke bare om å gi familier penger mens de venter på barnehage, det handler om å gi familiene mulighet til å selv velge hvordan man organiserer livene sine i denne småbarnsfase, fastslår Ropstad.

Vil la rektor bestemme mobilbruk i klasserommene

Høyres landsmøte stemte mot et generelt mobilforbud i skolen og vil heller la den enkelte skole selv bestemme.

Det var stor enighet om at det er for mye mobilbruk på i klasserommene, men det var uenighet om virkemiddelet, enten et generelt mobilforbud eller å la den enkelte skole bestemme selv.

Det var dissens i programkomiteen på punktet, og landsmøtet valgte å støtte mindretallet i komiteen som ville la den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole.

Forslaget ble vedtatt med et stort flertall på 287 mot 50.

I utgangspunktet ville programkomiteens flertall som hovedregel forby mobilbruk i timene, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget. Dette ble altså strøket og erstattet med dissensen.

Sandra Bruflot i Viken Høyre argumenterte mot et generelt mobilforbud og sa at saken var et klassisk eksempel på hva politikere fra sentralt hold ikke skal detaljstyre.

– Det ville satt en ny standard for hva man skal blande seg inn i i klasserommene, sa Bruflot i en duell mot Odd Emil Ingebrigtsen i Nordland Høyre i forkant av avstemmingen.

Fylkesleder Tom Georg Indrevik i Vestland Høyre er også fornøyd med vedtaket.

– Meget positivt at Høyres landsmøte legger vekt på det lokale selvstyret og viser at vi har troen på at avgjørelsen tas best på den enkelte skole, skriver han i en SMS til NTB.

Frivillig 11. skoleår

Høyres landsmøte vil innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.

Det 11. skoleåret skal ifølge landsmøtevedtaket innføres etter modell fra Oslo og Drammen.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er glad for vedtaket.

– Elever er ulike, og noen 15-åringer er ikke helt klare for å begynne rett på videregående. Et frivillig 11. skoleår med et annerledes pedagogisk opplegg kan gi mange den motivasjonen og kunnskapen de trenger for å starte og fullføre videregående skole, sier hun.

Forslaget har splittet Høyre, og redaksjonskomiteen anbefalte landsmøtet å avvise forslaget. Men landsmøtet ville det annerledes, og et overveldende flertall på 271 delegater stemte for, mens 63 stemte mot.

Forslaget ble fremmet av Trøndelag Høyre og Oslo Høyre. (NTB)