Innenriks

Høyre vil la menn som har sex med menn gi blod

Det skal være livsførsel, ikke legning, som avgjør hvem som kan være blodgiver, mener Høyre.

Saken er oppdatert

Et forslag fra Åpne Høyre og fylkeslaget i Rogaland fikk lørdag landsmøtet med seg. Landsmøtet stemte for formuleringen om at partiet vil sikre trygge blodleveranser gjennom objektive giverkriterier basert på livsførsel, ikke legning og funksjonsnedsettelse.

I dag må menn som har sex med menn vente tolv måneder etter siste seksuelle kontakt før de kan gi blod.

Vil ikke ha generell bevæpning

Forslaget om å åpne for generell bevæpning var en av dissensene på landsmøtet det var knyttet mest spenning til.

Forslaget måtte stemmes over to ganger fordi det oppsto forvirring rundt voteringen. Utfallet ble dog det samme – forslaget om å åpne opp for generell bevæpning, falt. Ved siste avstemning stemte 198 mot forslaget, mens 134 stemte for.

Høyre vil oppheve sexkjøpforbudet

Høyres landsmøte går inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

Det er klart etter en votering lørdag.

Det nye programpunktet begrunnes med behovet for å bedre sexarbeidernes situasjon.

Programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland var blant dem som gikk mot å oppheve sexkjøpforbudet.

– Jeg mener at dagens lov fungerer godt og er det beste virkemiddelet vi har for å forhindre menneskehandel og utnyttelse av sårbare kvinner. Jeg er redd en oppheving av loven vil føre til økt menneskehandel, sier hun.

Vil ha fritt sykehjemsvalg

Høyres landsmøte har vedtatt å gå inn for fritt sykehjemsvalg der forholdene ligger til rette for det.

Landsmøtet gikk imot redaksjonskomiteens innstilling på punktet med 118 stemmer mot 219. Dermed fikk Senior Høyres forslag om fritt sykehjemsvalg flertall.

Fra før har Høyre i regjering gjennomført fritt behandlingsvalg for å få ned helsekøene. Det sikrer at pasienter kan velge private tilbud på statens regning hvis det går fortere.

Her er noe av politikken som ble vedtatt på Høyres landsmøte:

* Sterkøl i butikk: Høyre går inn for å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til 8 prosent i dagligvarebutikker. Høyre vil også la Vinmonopolet holde åpent til klokka 20 og tillate salg av alkohol i butikk til klokka 23.

* Skatter og avgifter: Høyre vil gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt. Skattepolitikken skal sørge for at alle sitter igjen med mer av egen inntekt, og at det alltid lønner seg å jobbe.

– Formuesskatt: Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.

– Arveavgift: Høyre sier nei til gjeninnføring av arveavgift.

– Grensehandel: Høyre går inn for redusert særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

– Turistskatt: Høyre sier nei til å innføre en nasjonal turistskatt.

* Oljepolitikk: Høyre vil konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet sa derimot nei til et forslag om å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for olje- og gassbransjen.

* Elektrifisering: Høyre vil legge til rette for fortsatt elektrifisering av norsk sokkel, men hensyntatt kraftsituasjonen på land og tiltakskost.

* Equinor: Et forslag om å redusere statens eierskap i Equinor ble avvist av landsmøtet.

* Oljefondet: Landsmøtet vedtok at oljefondet ikke skal brukes som politisk verktøy. Et annet forslag om å redusere oljepengebruken ble avvist.

* Elbiler: Elbilfordelene skal gradvis trappes ned, i første omgang på de dyreste elbilene, men Høyre vil også sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler. Høyre vil også øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet.

* Jernbane: Nye jernbanestrekninger skal dimensjoneres for 250 kilometer i timen der det ligger til rette for det. Høyre vil også vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.

* Gründerpermisjon: Høyre vil utrede en permisjonsordning etter svensk model hvor heltidsansatte med fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet som ikke er i konkurrerende virksomhet med der du er ansatt.

* Taxfree: Høyre går inn for å opprettholde taxfreeordningen.

* Plast: Høyre vil støtte etableringen av flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge.