Innenriks

Regjeringen med flere vaksinegrep – unge flyttes fram i køen

18-24-åringene flyttes fram i vaksinekøen, kommuner med høy smitte prioriteres kraftigere og AstraZeneca-vaksinen skrotes for godt i den nye vaksinestrategien.

– Unnskyld til alle fra 25 til 39, år men de har mange andre ting å glede seg over i livet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram regjeringens nye vaksinestrategi på en pressekonferanse onsdag.

Strategien innebærer at ungdom på mellom 18 og 24 år flyttes fram i køen og blir vaksinert sammen med aldersgruppen 40–44 år.

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sier Solberg.

Aldersgruppen 25–39 år vaksineres helt sist.

– Det er alltid noen som kommer sist i køen, og jeg synes vel kanskje at den gruppen fra 18–24 år har båret en ganske stor belastning. Det er her du finner mange av førsteårsstudentene, det er her du finner russekullet. Det er her du finner mange av dem som har hatt en mye kjipere tid fordi de ikke har kunnet gå på jobb, fordi de ble sittende hjemme og se på en PC-skjerm.

Da Vorland-utvalget, som har vurdert vaksineringen i Norge, la fram sin rapport tidligere denne uka, tok de til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

De begrunnet dette med den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen.

Hvilke aldersgrupper som bør prioriteres i vaksinasjonsprogrammet videre, er noe av det regjeringen har bedt FHI se nærmere på sin vurdering av vaksinestrategien. Vurderingen ble levert til regjeringen tirsdag.

– Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni, opplyser regjeringen.

Går bort fra beskjeden skjevfordeling

I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

I en rapport som ble lagt fram i april, konkluderte ekspertene i Holden-utvalget med at langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

Oslo er blant områdene i landet som gjennom pandemien har hatt vedvarende høy smitte. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tatt til orde for en sterkere skjevfordeling, og han har gjentatte ganger bedt om flere vaksinedoser til hovedstaden.

Ingen nye yrkesgrupper prioriteres for vaksinasjon

Verken lærere og barnehageansatte eller andre yrkesgrupper skal prioriteres i koronavaksinasjonsprogrammet.

Det ble klart på regjeringens koronapressekonferanse onsdag kveld.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering blant annet sett på om andre i kritiske samfunnsfunksjoner enn helsepersonell som bør rykke fram i vaksinekøen. Denne vurderingen fikk regjeringen tirsdag 11. mai.

Blant yrkesgruppene som det er diskutert om bør prioriteres, er lærere og barnehageansatte. Det er også andre yrkesgrupper som har ment at de bør prioriteres.

Regjeringen åpner for frivillig bruk av Janssen-vaksinen

AstraZeneca-vaksinen tas ut fra norske koronavaksinasjonsprogrammet, mens Janssen-vaksinen fortsatt settes på pause, men skal vurderes for frivillig bruk.

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag kveld.

Vorland-utvalget gjennomgikk AstraZeneca- og Janssen-vaksinene på oppdrag fra regjeringen.

De kom mandag med en anbefaling om at Janssens koronavaksine skulle tas ut av selve vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

Folkehelseinstituttet har anbefalt ikke å gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet, men regjeringen har valgt å støtte mindretallets syn om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel.

– Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinering i Norge er som følgende:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

10. Aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år får tilbud om vaksine samtidig.

11. Aldersgruppen 25–39 år