Innenriks

Høyesterett behandler gjenåpnet Nav-sak i storkammer

Høyesterett behandler den gjenåpnede Nav-pilotsaken i storkammer. Setteriksadvokaten har varslet påstand om frifinnelse.

Storkammer innebærer at elleve dommer skal avgjøre saken.

Setteriksadvokaten vil legge ned påstand om full frifinnelse i saken. Årsaken er at Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.

Dommen i pilotsaken fra 2017 gjaldt en mann i 60-årene som var i Italia mens han fikk avklaringspenger. Han ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri.

Saken gjaldt forhold både før og etter 2012-grensen og er derfor godt egnet som pilotsak i Høyesterett.

Saken fortsetter under videoen

Justitiarius Toril Marie Øie og dommerne Magnus Matningsdal og Jens Edvin A. Skoghøy har erklært seg inhabile, skriver Rett24. Saken behandles torsdag 27. mai.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: