Innenriks

Milliardsprekk for nye redningshelikoptre

Kostnadene i forbindelse med overgangen fra Sea King-helikoptre til nye AW101 Sar Queen-helikoptre øker med over to milliarder kroner.

Det går fram av revidert nasjonalbudsjett, melder Teknisk Ukeblad. Der legges det fram en ny styrings- og kostnadsramme for anskaffelsesprosjektet på 14,8 milliarder, opp fra de 12,6 milliardene som var anslått tidligere.

Regjeringen peker på at leverandøren Leonardo Helicopters har problemer med utvikling og godkjenning av de nye helikoptrene. Dette gir følgeforsinkelser for forsvarssektorens innføringsprogram.

I tillegg har det vært behov for tilleggsbestillinger knyttet til helikopterløsningen. Det første helikopteret som fløy til Sola i 2017, veltet i tillegg under bakkekjøring, noe som også bidro til å forsinke innfasingen.

– Virusutbruddet har også forsinket fremdriften. Revidert fremdriftsplan, som vurderes som stram, tilsier at Sar Queen vil være innfaset i løpet av sommeren 2023. Forsinkelser på om lag 32 måneder i forhold til opprinnelig plan har gitt betydelige merkostnader, skriver regjeringen ifølge TU.

Saken fortsetter under videoen

Det har også vist seg at det kreves utbedringer i infrastrukturen, blant annet fordi helikopterdekket ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø) ikke kan benyttes av Sar Queen like lett som man tidligere trodde.

De nye redningshelikoptrene har allerede overtatt for Sea King på Sola og er straks i ferd med å overta beredskapen på Ørland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen