Innenriks

FHI: Janssens koronavaksine bør ikke tas i bruk i Norge nå

Folkehelseinstituttet fjerne Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet slik smittesituasjonen er nå.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at vaksinen bør være en beredskapsvaksine som kan brukes dersom vaksineforsyningene fra Pfizer og Moderna skulle svikte.

Anbefalingen medfører en forsinkelse på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen, som er 18- til 44-åringer uten underliggende sykdommer.

– Forsinkelsen på opptil to uker vil ramme de som har lav sykdomsbyrde, og den vil skje på et tidspunkt hvor det sannsynligvis vil være mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er nå, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

FHI la fram sin anbefaling samtidig som også et ekspertutvalg leder av Lars Vorland la fram sin anbefaling om Janssen- og AstraZeneca-vaksinene. Heller ikke utvalget anbefaler at disse vaksinene går inn i vaksinasjonsprogrammet.

Uviss dato for avgjørelse

Det er regjeringen som avgjør om FHIs anbefaling skal følges. Det er ikke klart når avgjørelsen foreligger.

– Janssen-vaksinen har mange fordeler ved at den gir god beskyttelse mot covid-19-sykdom, er en én-dose-vaksine og kan oppbevares ved kjøleskapstemperatur. Den kan derfor være godt egnet som en beredskapsvaksine i en situasjon hvor leveransen av andre vaksiner svikter eller hvis smitten øker dramatisk i Norge, skriver Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler ikke at den enkelte selv skal kunne velge Janssen-vaksinen innen koronavaksinasjonsprogrammet.

Satt på pause

I forrige måned ble det besluttet å avvente bruken av Janssen-vaksinen fram til det var foretatt nærmere undersøkelser av bivirkninger.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fikk grønt lys i EU og Norge 11. mars, men Norge har foreløpig ikke tatt den i bruk.

FHI har tidligere anbefalt at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet. For øyeblikket brukes vaksinene til Pfizer og Moderna i Norge.

Sjeldne bivirkninger

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. De samme sjeldne, alvorlige bivirkningene har vært observert for Janssen-vaksinen.

Ifølge FHI antyder foreløpige beregninger fra USA færre sykdomstilfeller for Janssen-vaksinen per vaksinerte enn AstraZeneca-vaksinen, men at det er for tidlig å si hva omfanget er.

– Samtidig har vi ikke et klart bilde av hva som utløser de alvorlige bivirkningene og hva omfanget av disse vil være for Janssen-vaksinen. Det som gjør det ekstra utfordrende er at det er usikkert om vi kan identifisere sykdomsforløpet tidlig nok til å kunne tilby behandling for å unngå senskader eller død, sier Bukholm.

Utvalg: Bør ikke brukes

Regjeringens ekspertutvalg om virusvektorvaksiner anbefaler at hverken AstraZeneca- eller Janssen-vaksinen bør brukes i koronavaksinasjonsprogrammet.

Utvalget, som ledes av Lars Vorland, overleverte sin anbefaling til regjeringen mandag. Der kom det fram at anbefalingen deres er at ingen av vaksinene bør brukes i koronavaksinasjonsprogrammet.

– Jeg skal ikke gå inn på årsaken, for det er allerede godt kjent. Det er selvfølgelig på grunn av de svært alvorlige bivirkningene som har vært, sa Vorland.

Anbefalingen om ikke å ta dem inn i vaksinasjonsprogrammet er basert på smittesituasjonen i Norge.

– Endret smittetrykk, nye virusmutanter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner, heter det i anbefalingen.

Utvalget delt om frivillighet

Utvalget var imidlertid delt i synet på det bør åpnes for å gi disse to vaksinene utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Flertallet mener at dagens smittesituasjon i Norge tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby valgfrie virusvektorvaksiner.

Et mindretall mener at vaksinene kan tilbys på resept til dem som ønsker det. Mindretallet påpeker at den enkelte selv er i best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Saken fortsetter under videoen

Høie: Mindre negativt

Helseminister Bent Høie (H) sier at det har kommet gode nyheter i det siste, som gjør det mindre negativt å ikke ta i bruk Janssen- eller AstraZeneca-vaksinene.

Høie mottok mandag rapporten fra ekspertutvalget.

– Utvalget har gjort et stort og godt arbeid på kort tid. Regjeringen vil nå gå grundig gjennom rapporten og bruke den som beslutningsgrunnlag sammen med Folkehelseinstituttets anbefaling for å ta stilling til bruk av disse vaksinene, sa Høie da han mottok rapporten.

Statsråden fremhever at Norge nå får flere og gode leveranser av Pfizer-Biontech-vaksinen, og at studier har vist at man har svært god beskyttelse allerede tre uker etter første vaksinedose av denne.

– Til sammen er dette faktorer som gjør det mindre negativt å utelukke bruk av virusvektorvaksiner, sier Høie.

Norge har foreløpig ikke tatt i bruk Janssen-vaksinen, som ble godkjent i EU og Norge 11. mars. Det skyldes nærmere undersøkelser av bivirkninger.

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. FHI ønsker å ta vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen